Privacy- & cookiebeleid

Hartelijk bedankt voor uw interesse in onze website. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Deze privacy policy (‘policy’) beschrijft de persoonsgegevens die worden verzameld of verwerkt wanneer u gebruik maakt van de website van Birkenstock.

Verantwoordelijke partij

Verantwoordelijk in de zin van artikel 1 van de Wet bescherming persoonsgegevens is Birkenstock digital GmbH, BIRKENSTOCK Campus, 53577 Neustadt (Wied).

Opslag van toegangsgegevens in server-logbestanden

We slaan alleen toegangsgegevens op in de zogenaamde server-logbestanden, zoals de naam van het opgevraagde bestand, datum en tijd van de toegang, de grootte van het bestand en de verzoekende provider. Deze gegevens worden enkel gebruikt om een storingsvrije werking van de website te waarborgen en om ons aanbod te verbeteren en verwijzen op geen enkele wijze naar uw persoon.

Verzamelen en gebruiken van gegevens voor uitvoering van het contract en bij het openen van een klant-account

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u deze in de context van uw bestelling, betaling, bij het contact met ons opnemen (bijvoorbeeld via het contactformulier of per e-mail) of bij het openen van een klant-account vrijwillig met ons deelt. Welke informatie wordt verzameld, is te zien in de betreffende formulieren. Wij gebruiken de door u meegedeelde gegevens voor uitvoering van het contract en afhandeling van uw aanvragen. Na voltooiing van het contract of annulering van uw klant-account worden uw gegevens tegen verder gebruik geblokkeerd en na verstrijken van de fiscale en commerciële bewaarperiodes verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk hebben ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden uw gegevens anderszins gebruiken op een manier die is wettelijk toegestaan en waarvoor wij u aanvullend informeren. Het opzeggen van uw klant-account is op elk gewenst moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht naar onze klantenservice te sturen of met behulp van de relevante optie in uw klant-account.

Het delen van gegevens voor nakoming van een overeenkomst

Voor het nakomen van het contract geven wij uw gegevens door aan het verzendbedrijf dat de aflevering verzorgd. Voor het afhandelen van de betaling kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een dienstverlener die de betaalopdracht verwerkt.


Om betaling achteraf aan te kunnen bieden, voeren we bovendien na selecteren van de betalingsmethode “achteraf betalen” en invoer van uw geboortedatum een zogenoemde kredietwaardigheidscontrole uit. In het kader van deze kredietwaardigheidscontrole controleren wij de beschikbare relevante gegevens en bepalen we welke betalingsmethoden er voor uw bestelling kunnen worden aangeboden.

Naast de beschikbare gegevens is er voor de kredietwaardigheidscontrole ook informatie van onze leveranciers vereist. Voor dergelijke verzoeken geven we uw voor de kredietwaardigheidscontrole vereiste persoonsgegevens door (naam, voornaam, adres en geboortedatum) aan de volgende kredietwaardigheidsbeoordelaar: Experian Nederland, Verheeskade 25, NL-2521 BE Den Haag.

Deze kredietwaardigheidsbeoordelaar gebruikt de door ons verstrekte (hierboven genoemde) persoonsgegevens om op basis van wiskundige en statistische methoden een passende beoordeling van uw kredietwaardigheid met betrekking tot de betreffende bestelling uit te voeren. Bij de berekening van de kredietwaardigheid worden ook uw adresgegevens meegewogen. Onder bepaalde omstandigheden is een afwijzing vanwege harde negatieve indicatoren mogelijk. U kunt bij onze kredietwaardigheidsbeoordelaar (op bovengenoemd adres) te allen tijde informatie over de opgeslagen gegevens opvragen.

Indien u niet akkoord gaat met het doorgeven van uw gegevens aan de kredietwaardigheidsbeoordelaar, wijzen wij u erop dat in dit geval de betalingsmethode “achteraf betalen” niet beschikbaar is.

Gebruik van uw gegevens voor advertenties

Wij verwerken uw (persoons)gegevens om uw aankopen te kunnen verwerken en daarnaast om met u te communiceren over uw bestellingen, bepaalde producten of marketingcampagnes en om u producten of diensten aan te bevelen die interessant voor u kunnen zijn.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden, geheel of voor individuele doeleinden, zonder dat hiervoor door ons aanvullende kosten in rekening worden gebracht. U kunt hiervoor gebruikmaken van één van de communicatiekanalen (klik bijvoorbeeld op de link in de productaanbeveling om u af te melden, e-mail, fax, brief).

Nieuwsbrief

Wanneer u zich voor onze nieuwsbrief aanmeldt, gebruiken wij de gegevens die hiervoor nodig of die afzonderlijk door u zijn verstrekt om u regelmatig onze e-mail-nieuwsbrief te sturen. Voor de technische afhandeling van de verzending van de nieuwsbrief is een derde partij, namelijk salesforce.com EMEA Limited, Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, EC2N 4AY, United Kingdom, verantwoordelijk. De omvang van de doorgegeven (persoons)gegevens is echter beperkt tot het vereiste minimum.

De aanmelding voor de nieuwsbrief verloopt via de zogenoemde "Double-Opt-In-procedure", waarbij u na aanmelding voor de nieuwsbrief een bevestiging per e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd de aanmelding voor de nieuwsbrief te bevestigen door te klikken op een link in de bevestiging. U ontvangt de nieuwsbrief pas wanneer u door te klikken op de link de betreffende bevestiging hebt aangegeven.

Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich op elk gewenst moment door middel van verschillende communicatie-opties (bijvoorbeeld klikken op de link voor afmelding in elke nieuwsbrief, e-mail, fax, brief) uitschrijven voor de nieuwsbrief, zonder dat hiervoor andere kosten ontstaan dan de kosten voor het door u gekozen communicatiemiddel.

Persoonlijke productaanbevelingen per e-mail

Als klant van Birkenstock digital GmbH zullen wij ter verbetering van uw persoonlijke winkelervaring en onze diensten uw persoonsgegevens van tijd tot tijd gebruiken om u onafhankelijk van de nieuwsbrief interessante aanbiedingen via e-mail te sturen. Op deze manier willen wij uw aandacht vestigen op interessante artikelen uit ons assortiment, die u zouden kunnen interesseren op basis van de producten die u in het verleden bij ons hebt gekocht. Wij handelen hierbij in strikte overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Als u geen persoonlijke productaanbevelingen meer wilt ontvangen, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik van uw persoonlijke gegevens zonder dat hiervoor andere kosten ontstaan dan de kosten van het door u gekozen communicatiemiddel.

U kunt hiervoor gebruikmaken van één van de communicatiekanalen (klik bijvoorbeeld op de link in de productaanbeveling om u af te melden, e-mail, fax, brief).

Voor de technische afhandeling van de verzending van de persoonlijke productaanbevelingen per e-mail is een partner, salesforce.com EMEA Limited, Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, EC2N 4AY, United Kingdom, verantwoordelijk. De omvang van de doorgegeven gegevens is echter beperkt tot het vereiste minimum.

Gebruik van cookies

Om uw bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken we op verschillende pagina's gebruik van zogenoemde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Een aantal van de door ons gebruikte cookies worden na beëindigen van de browsersessie, dus na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (zogenoemde sessie-cookies). Andere cookies blijven op uw apparaat en stellen ons in staat om uw browser de volgende keer dat u de website bezoekt te herkennen (permanente cookies). U kunt uw browser zodanig instellen dat u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies en u individueel beslist over aanvaarding van cookies of dat u het gebruik van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Bij het niet accepteren van cookies kan de functionaliteit van onze website worden beperkt.

Gebruik van Google Analytics voor webanalyse

Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics, een webanalyse-dienst van Google Inc. (www.google.com). Google Analytics gebruikt zogenoemde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van onze website wordt in de regel overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres echter door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere landen die bij de Europese Economische Ruimte horen van te voren ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. IP-anonimisering is op deze website actief. In opdracht van de beheerder van onze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit samen te stellen en andere met de website en internet gerelateerde diensten aan de website-exploitant te verstrekken. Het als onderdeel van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door het aanpassen van uw browser-software; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval niet in staat zult zijn om alle functies van deze website te gebruiken.

U kunt bovendien voorkomen dat de gegevens die door de cookie over uw gebruik van de website (inclusief uww IP-adres) zijn gegenereerd naar Google worden verzonden en door Google worden verwerkt door via deze link een browser-plugin te downloaden en te installeren.

Als alternatief voor de browser-plugin kunt u ook op deze link klikken om de registratie door Google Analytics op deze website in de toekomst te verhinderen. Hierbij wordt er een opt-out-cookie op uw eindapparaat geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken om de opt-out cookie opnieuw te plaatsen.

Gebruik van Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van de remarketingfunctie van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten van Amerika (“Google”). een functie waarmee – als onderdeel van het Googlenetwerk – aan websitebezoekers gerichte, op hun interesses gebaseerde advertenties kunnen worden aangeboden. De remarketingfunctie maakt gebruik van ‘cookies’: kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst. Cookies ‘onthouden’ uw informatie en instellingen als u websites bezoekt die deel uitmaken van het reclamenetwerk van Google. Dergelijke websites kunnen u relevante reclameboodschappen laten zien op basis van eerder door u bezochte websites die gebruikmaken van Google’s remarketingfunctie.

Volgens Google worden in dit proces geen persoonsgegevens verzameld. Als u niet wilt dat de remarketingfunctie wordt gebruikt, kunt u deze uitschakelen door de betreffende instellingen aan te passen op https://www.google.com/settings/ads.

Gebruik van AddThis voor reclame-analyse

Op deze website worden door een reclame-analysedienst AddThis, 8000 Westpark Dr. Suite 625, McLean, VA 22102, VS, gegevens verzameld en opgeslagen. Deze gegevens worden gebruikt om op basis van pseudoniemen gebruikersprofielen te maken. Deze gebruiksprofielen worden gebruikt om het gedrag van bezoekers te analyseren en om ons aanbod te verbeteren en op gebruikers af te kunnen stemmen. Hiertoe kunnen er cookies worden geplaatst. De pseudoniem-gebruikersprofielen worden zonder afzonderlijke uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene niet samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het verzamelen en de opslag van gegevens voor het doel van webanalyse.

Gebruik van Webtrekk voor marketing- en optimalisatiedoeleinden

Op onze website worden met technologieën van Webtrekk GmbH (zie: www.webtrekk.com) gegevens voor marketing- en optimalisatiedoeleinden verzameld en opgeslagen. Op basis van deze gegevens kunnen er onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden aangemaakt. Hiertoe kunnen er cookies worden geplaatst. De cookies zorgen er onder andere voor dat de internetbrowser kan worden herkend.

De met de Webtrekk-technologie verkregen gegevens worden zonder de afzonderlijke verleende toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoekers van onze website persoonlijk te identificeren en worden niet samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het verzamelen en de opslag van gegevens.

Gebruik van Facebook plug-ins

Op onze website worden zogenoemde social plug-ins ("plug-ins") van het sociale netwerk Facebook gebruikt, onder verantwoordelijkheid van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook"). De plug-ins zijn te herkennen aan een Facebook-logo of de toevoeging "sociale plug-in van Facebook" resp. "Facebook social plug-in". Een overzicht van de Facebook plug-ins en hun uiterlijk vindt u hier.

Wanneer u een pagina op onze website oproept die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook direct aan uw browser verzonden en op de pagina weergeven. Hierdoor ontvangt Facebook de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft geopend, ook wanneer u geen Facebook-profiel hebt of u momenteel niet bij Facebook bent aangemeld. Deze informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt vanuit uw browser rechtstreeks overgebracht naar een Facebook-server in de VS en daar opgeslagen.

Als u bij Facebook bent aangemeld, dan kan Facebook het bezoek aan onze website direct koppelen aan uw Facebook-profiel. Bij interactie met de plugins, bijvoorbeeld het gebruik van de "Vind ik leuk" knop of het geven van een reactie, wordt deze informatie ook direct doorgegeven aan een Facebook-server en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien ook gepubliceerd op uw Facebook-profiel en aan uw Facebook-vrienden getoond.

Voor het doel en de reikwijdte van het verzamelen van gegevens, de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door Facebook, en uw rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Facebook.

Als u niet wilt dat Facebook de informatie die via onze website direct aan uw Facebook-account koppelt, dient u zich voordat u onze website bezoekt af te melden bij Facebook. U kunt het laden van de Facebook plug-ins ook met add-ons voor uw browser volledig verhinderen, bijvoorbeeld met de "Facebook Blocker" of de script-blocker "NoScript".

Gebruik van Facebook Remarketing

Op onze website wordt gebruik gemaakt van de remarketingfunctie van Facebook, Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten van Amerika (“Facebook”). Deze functie stelt ons in staat om bezoekers aan onze website gepersonaliseerde, contentgerelateerde Facebookadvertenties te laten zien wanneer zij Facebook bezoeken.

Daartoe zijn de remarketingtags van Facebook geïntegreerd in onze website. Via deze tags brengt uw computer een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook tot stand zodra u onze website bezoekt. Facebook wordt geïnformeerd welke van onze websites u hebt bezocht en kan die informatie toewijzen aan uw persoonlijke Facebookprofiel. Op basis van die informatie kunnen wij u vervolgens gepersonaliseerde, op uw interesses gebaseerde Facebookadvertenties tonen.

Voor informatie over het doel en de reikwijdte van gegevensverzameling en de verwerking en het gebruik van gegevens door Facebook, en over de rechten omtrent en instellingen voor bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, verwijzen wij u graag naar het Gegevensbeleid van Facebook. Als u niet wilt dat Facebook de verzamelde gegevens rechtstreeks toewijst aan uw Facebookprofiel, kunt u de functie hier uitschakelen wanneer u bent ingelogd op Facebook.

Gebruik Twitter plug-ins (bijvoorbeeld "Twitter"-knop)

Op onze website worden zogenoemde sociale plug-ins ("plug-ins") van de microblogging-dienst Twitter gebruikt, onder verantwoordelijkheid van Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS ("Twitter"). De plug-ins zijn te herkennen aan een Twitter-logo, bijvoorbeeld in de vorm van een blauwe "Twitter-vogel". Een overzicht van de Twitter plug-ins en hun uiterlijk vindt u hier: https://twitter.com/about/resources/buttons.

Wanneer u een pagina van onze website opent die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Twitter. De inhoud van de plug-in wordt door Twitter direct aan uw browser verzonden en op de pagina weergeven. Hierdoor ontvangt Twitter de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft geopend, ook wanneer u geen Twitter-profiel hebt of u momenteel niet bij Twitter bent aangemeld. Deze informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt vanuit uw browser rechtstreeks overgebracht naar een Twitter-server in de VS en daar opgeslagen.

Als u bij Twitter bent aangemeld, dan kan Twitter het bezoek aan onze website direct koppelen aan uw Twitter-account. Bij interactie met de plugins, bijvoorbeeld het gebruik van de "Twitter" knop, wordt de betreffende informatie ook direct doorgegeven aan een Twitter-server en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien ook gepubliceerd op uw Twitter-account en daar aan uw contacten getoond.

Voor het doel en de reikwijdte van het verzamelen van gegevens, de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door Twitter en uw rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Twitter: https://twitter/privacy. Als u niet wilt dat Twitterde informatie die via onze website direct aan uw Twitter-account koppelt, dient u zich voordat u onze website bezoekt af te melden bij Twitter. U kunt het laden van de Twitter plug-ins ook met add-ons voor uw browser volledig verhinderen, bijvoorbeeld met de de script-blocker "NoScript" (http://noscript.net/).

Gebruik van Pinterest

De "Pin it” button plug-in van Pinterest (onder verantwoordelijkheid van Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto,CA, 94301, VS) wordt op deze website gebruikt. Wanneer u deze website bezoekt, wordt er via de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Pinterest-server gemaakt. Pinterest kan hierdoor informatie krijgen dat u met uw IP-adres onze website heeft bezocht. Wanneer u op de"Pin it” button klikt terwijl u met uw Pinterest gebruikersaccount bij Pinterest bent aangemeld, dan kunt u de inhoud op deze website in het Pinterest-netwerk delen. Hierdoor kan Pinterest het bezoek van deze pagina's aan uw gebruikersaccount koppelen. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieders van de website geen inzicht in de inhoud van de verstrekte gegevens en het gebruik ervan van Pinterest ontvangen. Het privacybeleid van Pinterest kunt u raadplegen via de volgende link: http://about.pinterest.com/privacy.

U kunt hier https://help.pinterest.com/en/articles/personalization-and-data-other-websites, ook zonder account bij Pinterest, de instellingen voor het opslaan van uw gegevens wijzigen.

Recht op informatie en contactmogelijkheden

U hebt het recht op gratis informatie over de door ons voor uw persoon opgeslagen gegevens en u hebt tevens het recht tot correctie, afscherming of verwijdering van deze gegevens. Voor vragen met betrekking tot het verzamelen, verwerken of gebruiken van persoonlijke gegevens, de bekendmaking, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens en intrekking van verleende toestemmingen voor een bepaald gebruik van gegevens, kunt u schriftelijk contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

BIRKENSTOCK GmbH & Co. KG Services
Functionaris voor gegevensbescherming
BIRKENSTOCK Campus
53577 Neustadt/Wied
Duitsland
globalprivacy@birkenstock.com