Skip-knop
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen!

Privacy beleid

Wij bedanken u voor uw interesse in onze webshop. De bescherming van uw privacy is zeer belangrijk voor ons. Daarom informeren wij u hieronder in detail over de verwerking van uw gegevens.

Dit Privacy beleid is bedoeld om u een duidelijk overzicht te geven van de manier waarop wij de gegevens gebruiken, die we van u hebben verzameld.

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn gegevens en wie is de functionaris voor gegevensbescherming?
 2. Welke categorieën gegevens verwerken we en waar komen ze vandaan?
 3. Op welke wettelijke basis worden mijn gegevens verwerkt?
 4. Voor welke doeleinden zullen wij uw gegevens verwerken?
 5. Met wie worden mijn gegevens gedeeld?
 6. Worden mijn gegevens doorgegeven aan een derde land?
 7. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
 8. Welke rechten op het gebied van gegevensbescherming kan ik als betrokkene doen gelden?
 9. De toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming die voor ons verantwoordelijk is
 10. Hoe worden mijn gegevens beschermd?
 11. Relevante wetteksten

1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN MIJN GEGEVENS EN WIE IS DE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING?

Verantwoordelijk voor gegevensverwerking in de zin van artikel 4, lid 7, van de AVG is:
Birkenstock digital GmbH,
Burg Ockenfels,
53545 Linz am Rhein, Duitsland
https://birkenstock-privacy.bytemine.net/enquiry/

Dit zijn de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming:
BIRKENSTOCK digital GmbH
Data Protection Officer
Hafenamt
Harry Blum Platz 2
50678 Köln
Duitsland

Neem bij vragen over gegevensbescherming a.u.b. contact op via
https://birkenstock-privacy.bytemine.net/enquiry/
privacy@birkenstock.com

2. WELKE CATEGORIEËN GEGEVENS VERWERKEN WE EN WAAR KOMEN ZE VANDAAN?

Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "gegevens" genoemd). Via uw gebruik van onze webshop verwerken wij in het bijzonder de volgende gegevenscategorieën:

Gegevens die u ons ter beschikking stelt: wanneer u een bestelling plaatst, contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier of e-mail) of een klantenaccount opent, verstrekt u ons gegevens. Welke gegevens u ons verstrekt, kunt u uit de betreffende invoerformulieren afleiden. Dit kunnen bijvoorbeeld de volgende gegevens zijn: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, andere contactgegevens waaronder uw adres of rekeningnummer.

Op het invulformulier kunt u zien of u contractueel of wettelijk verplicht bent om ons de relevante gegevens te verstrekken of welke gevolgen het onder omstandigheden kan hebben als u ons deze gegevens niet verstrekt.

Gegevens die wij over u verzamelen: we kunnen ook informatie over u verzamelen bij derden, bijvoorbeeld als onderdeel van een kredietwaardigheidsonderzoek, als u per "factuur" wilt betalen. Als u onze website bezoekt, kunnen wij ook toegangsgegevens opslaan in zogenaamde server-logbestanden.

Cookies: omdat een bezoek aan onze website aantrekkelijk zou zijn en u bepaalde functies zou kunnen gebruiken, maken wij op verschillende pagina's gebruik van zogenaamde cookies, onder andere om met pseudoniemen gebruikersprofielen aan te maken. Zie hieronder en ons cookiebeleid voor meer informatie over de categorieën persoonsgegevens die we verzamelen.

Uw cookievoorkeuren kunt u te allen tijde wijzigen.

Bijzondere categorieën persoonsgegevens: wij verzamelen en verwerken geen speciale categorieën persoonsgegevens.1

3. OP WELKE WETTELIJKE BASIS WORDEN MIJN GEGEVENS VERWERKT?

Wij verwerken uw gegevens alleen in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften en alleen als een toepasselijke wettelijke regeling (in het bijzonder van de AVG) dit toestaat. Indien wij uw gegevens voor andere doeleinden willen verwerken dan deze waarvoor we ze oorspronkelijk verzameld hebben, zullen wij ervoor zorgen dat er hiervoor een voldoende wettelijke basis is. In het bijzonder baseren wij de verwerking van uw gegevens onder meer op de volgende wettige basissen. Houd er rekening mee dat deze voorbeelden alleen bedoeld zijn om de wettelijke basissen transparanter te maken en geen limitatieve lijst is.

Toestemming (artikel 6, lid 1, letter a) Art. 7 AVG: wij zullen bepaalde gegevens alleen verwerken als u ons vooraf uw uitdrukkelijke en vrijwillige toestemming heeft gegeven. U heeft het recht uw toestemming te allen tijde met ingang voor de toekomst in te trekken.

Uitvoering van een overeenkomst/maatregelen vóór het sluiten van de overeenkomst(artikel 6, lid 1, letter b) AVG): tijdens de uitvoering of voorbereiding van uw koopovereenkomst of een andere overeenkomst met ons, moeten wij bepaalde gegevens verwerken.

Nakomen van een wettelijke verplichting (artikel 6, lid 1, letter c) AVG): wij moeten een deel van uw gegevens verwerken om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen.

Bescherming van gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, letter f) AVG): wij verwerken een deel van uw gegevens ook om de gerechtvaardigde belangen van ons of van derden te beschermen, tenzij uw belangen in individuele gevallen zwaarder wegen.

4. VOOR WELKE DOELEINDEN ZULLEN WIJ UW GEGEVENS VERWERKEN?

Wij verwerken uw gegevens onder andere voor de volgende doeleinden:

Verwerkingsdoelen, gerelateerd aan een overeenkomst

Openen van een klantenaccount: om een klantenaccount te openen, moet u zich eerst bij ons registreren. Tijdens deze registratie verwerken wij bepaalde gegevens van u, zoals bijvoorbeeld uw naam, uw adres of uw bankrekening. Welke gegevens we verzamelen, kunt u uit de betreffende invoerformulieren afleiden.

Gegevensverzameling en gebruik voor het verwerken van overeenkomsten: wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens als u deze vrijwillig aan ons verstrekt bij het plaatsen van uw bestelling of het registreren of bijhouden van uw klantenaccount. Welke gegevens worden verzameld, kunt u uit de betreffende invoerformulieren afleiden. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om onze verplichtingen in het kader van de overeenkomst jegens u na te komen en uw aanvragen te verwerken.

Gegevensverwerking op basis van toestemmingen

Gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden:
Naast het verwerken van uw gegevens om uw aankoop in onze webshop te verwerken, kunnen wij uw gegevens ook gebruiken om met u te communiceren over uw bestellingen, bepaalde producten of marketingcampagnes en om producten of diensten aan te bevelen die voor u interessant kunnen zijn. U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden te allen tijde in zijn geheel of voor individuele maatregelen met ingang voor de toekomst herroepen. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen op privacy@birkenstock.com of via het adres dat is opgegeven in sectie 1 van deze Privacy beleid.

Nieuwsbrief:
Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de gegevens die hiervoor nodig zijn of afzonderlijk door u worden gecommuniceerd om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief toe te sturen. Wij werken hiervoor samen met een partner (zie hieronder in deze Privacy beleid voor meer informatie over de samenwerking). Door u te registreren voor de nieuwsbrief gaat u akkoord met de nodige gegevensverwerking. U kunt deze toestemming ook te allen tijde met ingang voor de toekomst intrekken door contact op te nemen met privacy@birkenstock.com, of contact op te nemen met via het adres vermeld in sectie 1 van deze Privacy beleid of door te klikken op de bezwaarlink die bij elke nieuwsbrief is bijgevoegd.

Gebruik van Google Analytics voor webanalyse
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (www.google.de). Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als echter IP-anonimiseren op deze website wordt geactiveerd, verkleint Google vooraf uw IP-adres in lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. IP-anonimisering is actief op deze website. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en de exploitant van de website andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet aan te bieden. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat het in dat geval mogelijk is dat u niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken.

U kunt bovendien ook verhinderen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) gebruikt, evenals de verwerking van deze gegevens door Google, door het downloaden en installeren van de beschikbare browser-plug-in onder volgende link.

GEBRUIK VAN PLUGINS EN REMARKETING FUNCTIES

Verder bevat onze webshop diverse plugins en remarketing functies van individuele aanbieders. De verwerking van uw gegevens in verband met het gebruik van deze plugins en remarketing functies is de verantwoordelijkheid van de respectievelijke aanbieders. Wij gebruiken deze technologieën alleen na uw toestemming, die ons onder andere in staat stelt om reclame op de websites van onze partners weer te geven. Onze webshop bevat daarbij in het bijzonder de volgende plugins en remarketing functies.

Facebook Social Plugins:
Onze website maakt gebruik van zogenaamde social plugins ("plugins") van het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). De plugins zijn gemarkeerd met een Facebooklogo of de toevoeging "Facebook Social Plug-in" of "Facebook Social Plugin". Een overzicht van de Facebookplugins en hoe ze er uitzien kan hier worden gevonden.

Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die zo'n plugin bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de Facebookservers. De inhoud van de plugin wordt rechtstreeks van Facebook naar uw browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. Via deze integratie ontvangt Facebook de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u niet over een Facebookprofiel beschikt of niet op Facebook bent aangemeld. Deze informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt rechtstreeks van uw browser naar een Facebookserver in de VS verzonden en daar opgeslagen. Als u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook uw bezoek aan onze website direct aan uw Facebookprofiel koppelen.

Als u met de plugins interageert, bijvoorbeeld door op de knop "Vind ik leuk" te klikken of een opmerking te maken, wordt deze informatie ook rechtstreeks naar een Facebookserver verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook gepubliceerd op uw Facebookprofiel en weergegeven aan uw Facebookvrienden. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsmede uw rechten en voorkeuren in dit verband voor de bescherming van uw privacy, kunt u vinden in de gegevensbeveiligingsverklaring van Facebook.

Facebook Remarketing: Op onze website maken wij gedeeltelijk gebruik van de remarketing functie van Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Deze functie stelt ons in staat om bezoekers van onze website doelgericht met reclame aan te spreken, door het leveren van gepersonaliseerde, op interesse gebaseerde Facebookadvertenties wanneer zij het sociale netwerk Facebook bezoeken.

Hiervoor zijn op onze website zogenaamde remarketingtags van Facebook geïntegreerd. Uw browser gebruikt deze tags om een directe verbinding met de Facebookservers tot stand te brengen wanneer u de website bezoekt. Facebook krijgt zo informatie over welke van onze webpagina's u hebt bezocht. Facebook kan deze informatie koppelen aan uw persoonlijk Facebookprofiel. De aldus verkregen informatie maakt het mogelijk gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde Facebookadvertenties weer te geven.

U heeft hier de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen voormelde gegevensverwerking door onze webshop.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsmede uw rechten en voorkeuren in dit verband voor de bescherming van uw privacy, kunt u vinden in de gegevensbeveiligingsverklaring van Facebook. Als u niet wilt dat Facebook de verzamelde informatie direct aan uw Facebookprofiel koppelt, kunt u de functie hier uitschakelen. Daarvoor moet u ingelogd zijn op Facebook.

Toepassing van Google Remarketing:
Deze website maakt gebruik van de remarketingfunctie van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Dankzij deze functie kan aan bezoekers van de website op interesse gebaseerde reclame worden getoond als onderdeel van het Google Network. De remarketingfunctie maakt gebruik van cookies, kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. Ze worden gebruikt om uw informatie en instellingen te onthouden als u websites bezoekt die deel uitmaken van het advertentienetwerk van Google. Deze websites kunnen u vervolgens relevante advertenties tonen die gerelateerd zijn aan de content die u eerder hebt bekeken op websites die gebruik maken van de remarketingfunctie van Google.

Voor meer informatie over deze functie verwijzen wij u graag naar het Google AdWords helpcenter op https://support.google.com/google-ads/answer/2453998?hl=nl.

Als u niet wilt dat de remarketingfunctie wordt gebruikt, kunt u deze deactiveren door de desbetreffende instellingen te wijzigen op https://www.google.com/settings/ads.

Twitter Plugins:
Onze website maakt gebruik van zogenaamde social plugins ("plugins") van de microblogservice Twitter, die wordt beheerd door Twitter Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). De plugins zijn gemarkeerd met een Twitterlogo, bijvoorbeeld in de vorm van een blauwe "Twittervogel". Een overzicht van de functies van de Twitter plugins en hoe ze er uitzien vindt u hier https://twitter.com/about/resources/buttons.

Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die zo'n plugin bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de Twitterservers. De inhoud van de plugin wordt rechtstreeks van Twitter naar uw browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. Via deze integratie ontvangt Twitter de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u niet over een Twitterprofiel beschikt of niet op Twitter bent aangemeld. Deze informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt rechtstreeks van uw browser naar een Twitterserver in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Als u bij Twitter bent ingelogd, kan Twitter uw bezoek aan onze website direct aan uw Twitterprofiel koppelen. Als u met de plugins interageert, bijvoorbeeld door op de Twitterknop te klikken, wordt de bijbehorende informatie ook direct naar een Twitterserver verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook gepubliceerd op uw Twitteraccount en weergegeven aan uw contacten.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Twitter, alsmede uw rechten en voorkeuren in dit verband voor de bescherming van uw privacy, kunt u vinden in de gegevensbeveiligingsverklaring van Twitter. https://twitter.com/privacy Als u niet wilt dat Twitter de gegevens die via onze website worden verzameld direct aan uw Twitteraccount koppelt, moet u zich bij Twitter afmelden voordat u onze website bezoekt. U kunt ook volledig voorkomen dat de Twitterplugins geladen worden met add-ons voor uw browser, bijvoorbeeld met de script blocker "NoScript" (http://noscript.net/).

Pinterest:
De "Pin it" knop plugin van Pinterest (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA) wordt ook gebruikt op deze website. Wanneer u deze website bezoekt, maakt de plugin een directe verbinding tussen uw browser en de Pinterestserver. Zo kan Pinterest de informatie verkrijgen dat u met uw IP-adres deze website heeft bezocht. Als u op de "Pin it"-knop klikt terwijl u bij Pinterest bent ingelogd met uw Pinterestaccount, kunt u inhoud op deze website delen met het Pinterestnetwerk. Hierdoor kan Pinterest het bezoek van deze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of van het gebruik ervan door Pinterest. Ga naar de volgende link voor de Privacy beleid van de Pinterest-service https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy/.

Hier kunt u de instelling voor het opslaan van uw gegevens door Pinterests wijzigen, zelfs als u geen account bij Pinterest hebt: https://help.pinterest.com/en/articles/personalization-and-data.

Gebruik van AddThis voor advertentieanalyse: AddThis, een advertentie-analysedienst AddThis 8000 Westpark Dr. Suite 625, McLean, VA 22102, USA, verzamelt en slaat gegevens op waaruit gebruikersprofielen met behulp van pseudoniemen worden aangemaakt. Deze gebruiksprofielen worden gebruikt om bezoekersgedrag te analyseren en worden geëvalueerd om ons aanbod te verbeteren en af te stemmen op de vraag. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Dit zijn kleine tekstbestanden die lokaal op de computer van de bezoeker worden opgeslagen en zo herkenning mogelijk maken wanneer de website opnieuw wordt bezocht.

Het gebruik van Webtrekk voor marketing en optimalisatie doeleinden: Deze website gebruikt de technologie van Webtrekk GmbH www.webtrekk.com voor het verzamelen en opslaan van gegevens voor marketing- en optimaliseringsdoeleinden. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om gebruikersprofielen onder een pseudoniem aan te maken. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in het tijdelijke geheugen van de internetbrowser van de bezoeker. Cookies maken de herkenning van de internetbrowser mogelijk.

Persoonlijke productaanbevelingen per e-mail: als klant van onze webshop gebruiken wij uw persoonlijke gegevens met onregelmatige tussenpozen om uw persoonlijke winkelervaring en onze service te verbeteren en u interessante aanbiedingen per e-mail voor te leggen, ongeacht uw abonnement op de nieuwsbrief. Op deze manier willen wij uw aandacht vestigen op artikelen uit ons assortiment die voor u van bijzonder belang zijn en die u zouden kunnen interesseren op basis van artikelen die u in het verleden bij ons heeft gekocht. Indien u geen verdere persoonlijke productaanbevelingen meer wenst te ontvangen, kunt u de verklaring van toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor persoonlijke productaanbevelingen te allen tijde met ingang voor de toekomst intrekken. Om dit te doen, kunt u contact met ons opnemen via privacy@birkenstock.com, op het adres dat wordt vermeld in sectie 1 van deze Privacy beleid of door te klikken op de juiste link in elke e-mail met productaanbevelingen.

Gegevensverwerking om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

Wij zijn onderworpen aan een aantal wettelijke verplichtingen bij het gebruiken van de webshop. Dit omvat onder meer de verplichting om de veiligheid van uw gegevens bij het gebruik van de webshop te waarborgen. Hiertoe kunnen wij uw gegevens verwerken als onderdeel van maatregelen om de gegevensbeveiliging te waarborgen.

Gegevensverwerking op basis van een rechtmatig belang

Opslag van toegangsgegevens in serverlogbestanden: wanneer u onze webshop bezoekt, kunnen wij toegangsgegevens opslaan in zogenaamde serverlogbestanden, zoals de naam van het opgevraagde bestand, de datum en tijd van de toegang, het overgedragen datavolume en de aanvragende provider. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om een probleemloze werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren.

5. MET WIE WORDEN MIJN GEGEVENS GEDEELD?

Wij zullen altijd de nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden verwerkt, beschermd en doorgegeven in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten. Bovendien kunnen wij eventueel in het kader van het gebruik van cookies en de traceerfuncties op onze website nog meer gegevens aan derden doorgeven. Voor meer informatie hierover kunt u ons Cookiebeleid raadplegen.

In het bijzonder geven wij uw gegevens door aan onder meer de volgende kantoren voor de hieronder vermelde doeleinden:

Verzending
In het kader van de uitvoering van de overeenkomst geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste transportfirma, voor zover dit voor de levering van de door u bestelde goederen noodzakelijk is.

Kredietwaardigheidsonderzoek
Wij geven uw gegevens (naam, adres en geboortedatum indien van toepassing) ten behoeve van kredietcontroles, het verkrijgen van informatie voor het inschatten van het risico van wanbetaling op basis van wiskundig-statistische procedures met gebruikmaking van adresgegevens en voor het verifiëren van uw adres (controle op leverbaarheid) door aan infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden, Duitsland. De wettelijke basis voor deze overdracht is artikel 6, lid 1, letter b en artikel 6, lid 1, letter f van de AVG. Overdracht op basis van deze bepalingen is alleen toegestaan indien dit noodzakelijk is om de legitieme belangen van ons bedrijf of van derden te beschermen en het niet zwaarder weegt dan de belangen van de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen. Gedetailleerde informatie over de interculturele dialoog in de zin van artikel 14 van de fundamentele Europese Verordening Gegevensbescherming ("EU-AVG"), d.w.z. informatie over het zakelijke doel, de doeleinden van de gegevensopslag, ontvangers van gegevens, het recht op kennisneming, het recht op wissing of rectificatie, enz. vindt u in de bijlage respectievelijk onder deze link.

Nieuwsbrief en aanbevelingen voor persoonlijke producten
Ons Londense partnerbedrijf, salesforce.com EMEA Limited, Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, Londen, EC2N 4AY, Verenigd Koninkrijk, is verantwoordelijk voor de technische afhandeling van de nieuwsbrief en de persoonlijke productaanbevelingen per e-mail. Onze partner verwerkt uw gegevens uitsluitend volgens onze instructies. Wij hebben er contractueel op toegezien dat onze partner alle voorschriften inzake gegevensbescherming naleeft. De omvang van de verstrekte gegevens is beperkt tot het vereiste minimum.

6. WORDEN MIJN GEGEVENS DOORGEGEVEN AAN EEN DERDE LAND?

Indien wij persoonsgegevens doorgeven aan dienstverleners en groepsmaatschappijen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zal de doorgifte alleen plaatsvinden indien de Europese Commissie een passend niveau van gegevensbescherming van het derde land heeft bevestigd (art. 45, lid 1 AVG)2 of andere passende gegevensbeschermingsgaranties in de zin van artikel 47 AVG (bv. bindende interne bepalingen inzake gegevensbescherming voor bedrijven op grond van artikel 46, lid 2, letter b), artikel 47 AVG, standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie op grond van artikel 46, lid 2, letter c)). Voor meer informatie, zie de contactgegevens in sectie 1 van deze Privacy beleid.

7. HOE LANG WORDEN MIJN GEGEVENS BEWAARD?

Uw gegevens worden conform art. 17 AVG opgeslagen zolang wij daartoe wettelijk verplicht zijn of zolang wij uw gegevens nodig hebben voor de in sectie 4 genoemde doeleinden. Aansluitend worden uw gegevens gewist om te voldoen aan het principe van minimalisatie van de gegevens.

Bijvoorbeeld, na volledige verwerking van de overeenkomst of verwijdering van uw klantenaccount, worden uw gegevens geblokkeerd voor verder gebruik en verwijderd na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of dat wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u informeren. Het wissen van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk en kan ofwel plaatsvinden via een bericht aan onze klantenservice of via een functie die in de klantenaccount is voorzien.

8. WELKE RECHTEN OP HET GEBIED VAN GEGEVENSBESCHERMING KAN IK ALS BETROKKENE DOEN GELDEN?

U kunt een aantal verschillende rechten als betrokkene doen gelden. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in sectie 1 van deze Privacy beleid.

Recht op informatie
Informatie over de gegevens, die over zijn opgeslagen, kunt u opvragen (art. 15 AVG). Deze informatie heeft onder meer betrekking op de categorieën van gegevens die door ons worden verwerkt, de doeleinden waarvoor wij deze verwerken, de herkomst van de gegevens, indien wij deze niet rechtstreeks bij u hebben verzameld, en, indien van toepassing, de ontvangers aan wie wij uw gegevens hebben doorgegeven. U kunt van ons een gratis kopie van uw gegevens ontvangen, die het onderwerp is van de overeenkomst. Indien u geïnteresseerd bent in meer kopieën, behouden wij ons het recht voor om u voor de verdere kopieën te factureren.

Recht op rectificatie en wissing
U kunt verzoeken om rectificatie van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben en om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens. (Art. 16 AVG). Bovendien kunt u volgens de voorwaarden van art. 17 AVG ook om het wissen van uw gegevens verzoeken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien

 • de persoonsgegevens over u zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt;
 • u trekt uw toestemming in, die de basis vormt van de gegevensverwerking, en er is geen andere wettige basis voor de verwerking;
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens en er geen dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking, of u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden;
 • de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt

in zoverre dat de verwerking niet noodzakelijk is,

 • om de naleving te verzekeren van een wettelijke verplichting die ons verplicht om uw gegevens te verwerken;
 • met name wat de wettelijke bewaartermijnen betreft;
 • rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

Recht op beperking van de verwerking
U hebt ook het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken, d.w.z. om de opgeslagen persoonsgegevens te laten markeren met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken. Hiervoor moet aan een van de voorwaarden van artikel 18 van de AVG worden voldaan, namelijk dat.

 • u de juistheid van de gegevens betwist voor de periode die we nodig hebben om de juistheid van de gegevens te controleren;
 • de verwerking onrechtmatig is en u weigert uw persoonsgegevens te laten verwijderen en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
 • wij hebben uw gegevens niet langer nodig, maar u hebt ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen;
 • u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking zolang nog niet duidelijk is of onze gerechtvaardigde redenen zwaarder wegen dan de uwe.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Ten slotte hebt u echt op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm van de door u verstrekte gegevens die op u betrekking hebben. U kunt deze gegevens ongehinderd aan een andere verantwoordelijke overdragen. Voor zover dit technisch mogelijk is (art. 20 AVG), kunt u ons ook verzoeken uw gegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke door te geven.

Recht van bezwaar
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, op voorwaarde dat de gegevensverwerking berust op uw toestemming of op onze legitieme belangen of die van een derde partij. In dat geval zullen wij uw gegevens niet langer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen voor verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of dat de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen. Indien wij uw gegevens verwerken voor direct marketing doeleinden, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking (art. 21 AVG). Uw recht om uw toestemming voor de verwerking in te trekken, blijft te allen tijde vrij herroepbaar, ongeacht uw recht van bezwaar.

Recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming
Wij streven ernaar met u samen te werken om voor eventuele klachten over gegevensbescherming een faire oplossing te vinden.

Natuurlijk hebt u, ongeacht dit feit, het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ons in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

9. DE VOOR ONS VERANTWOORDELIJKE AUTORITEIT VOOR GEGEVENSBESCHERMING IS

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht, Deutschland.

10. HOE WORDEN MIJN GEGEVENS BESCHERMD?

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om de bescherming van uw gegevens te waarborgen.

11. RELEVANTE WETTEKSTEN

De bepalingen van de AVG kunnen hier worden gedownload:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A32016R0679


Laatste update: 25.05.2018

Wijzigingen aan deze Gegevensbeschermingsovereenkomst:
We bekijken deze gegevensbeschermingsovereenkomst regelmatig en kunnen ze van tijd tot tijd bijwerken om ze actueel te houden.1 Bijzondere categorieën persoonsgegevens zijn, overeenkomstig artikel 9, lid 1, van de AVG, gegevens waaruit uw ras of etnische afstamming, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, of het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, alsmede genetische gegevens, biometrische gegevens voor de unieke identificatie van een natuurlijke persoon, gezondheidsgegevens of gegevens betreffende het seksuele leven of de seksuele geaardheid.