Skip-knop
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen!


GEDRAGSCODE
Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid.

De BIRKENSTOCK Groep is een wereldwijde schoenproducent. Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid tegenover onze klanten en medewerkers. Daarom hebben wij strenge ethische en sociale regels opgesteld, die ons zakelijk handelen bepalen. Wij verwachten van onze leveranciers, dus van alle ondernemingen die met ondernemingen van de BIRKENSTOCK Groep een zakelijke relatie onderhouden, dat zij volgens dezelfde ethische principes handelen. Daarom heeft BIRKENSTOCK een gedragscode voor leveranciers uitgewerkt. Deze gedragscode berust voornamelijk op de Global Compact-principes van de Verenigde Naties en de Internationale Arbeidsorganisatie. Hij is voor alle BIRKENSTOCK leveranciers evenals voor alle medewerkers van BIRKENSTOCK bindend.
De gedragscode voor BIRKENSTOCK leveranciers houdt het volgende in:

  • aan de wet houden
  • verbod op corruptie en omkoping
  • respect voor de grondrechten van medewerkers
  • verbod op kinderarbeid
  • gezondheid en veiligheid van medewerkers
  • bescherming van het milieu
  • productieketen
In de gedragscode zijn sociale en ecologische minimumnormen vastgelegd, waaraan de leveranciers moeten voldoen. Door zijn leveranciers deze gedragscode te laten tekenen, garandeert BIRKENSTOCK in het kader van zijn kwalificatieprocedure voor leveranciers dat de gedragscode wordt aangehouden. Bovendien wordt deze gedragscode als bindende voorwaarde in alle nieuwe en verlengde inkoopcontracten opgenomen. Op die manier zorgt BIRKENSTOCK ervoor dat zijn hoge standaards ook door zijn leveranciers op lange termijn worden aangehouden en de onderneming ook in de toekomst kan blijven concurreren.

Hier kunt u onze gedragscode downloaden. Code-of-Conduct-Birkenstock-Gruppe.pdf