Skippe-knapp
Produktet er lagt i varekurven!


FIRMASTANDARD
Vi er vårt ansvar bevisst.

BIRKENSTOCK gruppen er en global skoprodusent. Vi er bevisst vårt ansvar overfor våre kunder og ansatte. Derfor har vi laget strenge etiske og sosiale regler for oss som leder oss i våre forretninger. Vi forventer av våre leverandører, også av alle foretak som står i forretningskontakt med foretakene i BIRKENSTOCK gruppen, at de legger de samme etiske reglene til grunn for sin virksomhet. Av denne grunn har BIRKENSTOCK utarbeidet en firmastandard for leverandørene. Firmastandarden beror i det vesentlige på prinsippene i FNs Global Compact og den internasjonale arbeidsorganisasjonen. Den er forpliktene for BIRKENSTOCK leverandører og BIRKENSTOCK ansatte.
Innholdet i firmastandarden for BIRKENSTOCK leverandører er:

  • overholdelse av lovene
  • forbud mot korrupsjon og bestikkelse
  • overholde grunnrettighetene til de ansatte
  • forbud mot barnearbeid
  • de ansattes helse og sikkerhet
  • miljøvern
  • leveringskjede
I firmastandarden kreves det at sosiale og økologiske minstestandarder tas hensyn til og anerkjennes. Leverandørene må overholde disse. Når leverandørene undertegner denne erklæringen om forpliktende engasjement, garanterer BIRKENSTOCK at firmastandarden iverksettes i kraft av "leverandørkvalifiseringsprosessen". I tillegg skal firmastandarden innlemmes bindende i alle nye og forlengende innkjøpsavtaler. Dermed garanterer BIRKENSTOCK høye standarder hos sine leverandører og bærekraftig konkurransedyktighet på lang sikt.

Du kan laste ned firmastandarden vår her. Code-of-Conduct-Birkenstock-Gruppe.pdf