Skippe-knapp
Produktet er lagt i varekurven!

PERSONVERNERKLÆRING FOR NETTBUTIKK BIRKENSTOCK

Vi takker for interessen din i nettbutikken vår. Det er en viktig del av bedriftskodeksen vår å beskytte personopplysningene dine. Nedenfor vil du finne detaljert informasjon om hvordan informasjonen din vil bli håndtert.

Denne Personvernerklæringen er utformet for å gi deg et klart overblikk over hvordan vi håndterer våre kunders personopplysninger.

 1. Hvem er Databehandlingskontrollanten som avgjør formålet med håndteringen av opplysningene mine, og hvem er Databeskyttelsesansvarlig?
 2. Hvilke kategorier av opplysninger behandler vi, og hvor kommer de fra?
 3. På hvilket juridisk grunnlag vil opplysningene mine bli behandlet?
 4. Til hvilke formål behandler vi opplysningene dine?
 5. Hvem deles opplysningene mine med?
 6. Vil opplysningene mine bli overført til et tredje land?
 7. Hvor lenge vil opplysningene mine bli oppbevart?
 8. Hvilke databeskyttelsesrettigheter kan jeg kreve som eier av opplysningene mine?
 9. Databeskyttelsesautoriteten som er ansvarlig for oss
 10. Hvordan beskyttes opplysningene mine?
 11. Relevante juridiske tekster

1. HVEM ER DATABEHANDLINGSKONTROLLANTEN SOM AVGJØR FORMÅLET MED HÅNDTERINGEN AV OPPLYSNINGENE MINE, OG HVEM ER DATABESKYTTELSESANSVARLIG?

Databehandlingskontrollanten, etter definisjonen til Art. 4(7) i General Data Protection Regulation (GDPR), er:
Birkenstock digital GmbH,
Burg Ockenfels,
53545 Linz am Rhein, Tyskland
https://birkenstock-privacy.bytemine.net/enquiry/

Du kan kontakte vår Databeskyttelsesansvarlige på:
BIRKENSTOCK digital GmbH
Data Protection Officer
Hafenamt
Harry Blum Platz 2
50678 Köln
Tyskland

Ved spørsmål om personvern henvend deg til
https://birkenstock-privacy.bytemine.net/enquiry/
privacy@birkenstock.com

2. HVILKE KATEGORIER AV OPPLYSNINGER BEHANDLER VI, OG HVOR KOMMER DE FRA?

Personlige opplysninger er informasjon som henviser til en identifisert eller identifiserbar naturlig person (heretter referert til som “Opplysninger”). Ved å benytte deg av nettbutikken vår, behandler vi særskilt opplysinger i følgende kategorier:

Opplysninger som du gjør tilgjengelig for oss: Når du sender inn en bestilling, tar kontakt med oss (dvs. via kontaktskjema eller e-post), eller når du åpner en brukerkonto, overleverer du opplysninger til oss. Eksakt hvilke opplysninger som du overleverer vises i de respektive opplysningsoppføringsskjemaene. For eksempel kan følgende opplysninger være inkludert: Navnet ditt, e-postadressen din, telefonnummeret ditt, annen identifiserbar informasjon, inkludert hjemadressen din eller kontonummeret ditt.

Det relevante opplysningsoppføringsskjemaet vil fortelle deg hvorvidt du er kontraktsbundet eller juridisk forpliktet til å overlevere de relevante opplysningene til oss, eller hvilke konsekvenser som følger dersom du ikke overleverer opplysningene til oss.

Opplysninger vi innhenter om deg: Vi kan også innhente informasjon om deg fra tredjeparter, for eksempel som del av en kredittsjekk, dersom du ønsker å betale på konto. Dersom du besøker nettsiden vår kan vi også lagre aksesseringsinformasjonen din i serverloggfilene våre.

Cookies: For å kunne gjøre besøket ditt i nettbutikken mest effektivt, og for å tillate bruk av visse funksjoner, bruker vi cookies på ulike sider. Dette gjelder også når vi oppretter brukerprofiler ved bruk av pseudonymer. For mer informasjon om hvilke kategorier av personlige opplysninger som vi innhenter, vennligst les gjennom våre Cookies-retningslinjer.

Du kan endre cookies-preferansene dine her til enhver tid.

Spesielle kategorier av personlige opplysninger: Vi innhenter ikke og prosesserer ikke noen former for spesielle kategorier av personlige opplysninger.1

3. PÅ HVILKET JURIDISK GRUNNLAG VIL OPPLYSNINGENE MINE BLI BEHANDLET?

Vi behandler opplysningene dine kun i samsvar med de relevante lovbestemmelsene og kun dersom tillatt av en gjeldende juridisk regulering (spesielt fra GDPR). Skulle vi ønske å behandle opplysningene dine til andre formål enn de formål tiltenkt da opplysningene opprinnelig ble innhentet, vil vi sikre oss at vi har tilstrekkelig nok juridisk grunnlag til å gjøre dette. Særlig vil vi basere håndteringen av dine opplysninger på følgende juridiske grunnlag. Vær vennlig og merk deg at disse eksemplene er kun tiltenkt for å gjøre det juridiske grunnlaget mer transparent og skal ikke regnes som en uttømmende liste.

Samtykke (Art. 6(1)(a), Art. 7, GDPR): Vi vil kun behandle visse opplysninger dersom du har gitt oss ditt uttrykkelige og frivillige samtykke på forhånd. Du har rett til å tilbakekalle samtykket ditt til enhver tid, og tilbakekallelsen vil være gjeldende i tiden som følger.

Utførelse av kontrakt / forhåndskontraktfestede tiltak (Art. 6(1)(b), GDPR): I løpet av utførelsen av eller initieringen av salgskontrakten din, eller noen som helst annen kontrakt du oppretter med oss, er vi nødt til å behandle visse opplysninger.

Overholdelse med en juridisk forpliktelse (Art. 6(1)(c), GDPR): Vi er nødt til å behandle noen av opplysningene dine for å overholde juridiske forpliktelser som vi er underlagt.

Beskyttelse av legitime interesser (Art. 6(1)(f), GDPR): Vi behandler også noen av opplysningene dine for å beskytte våre egne legitime interesser, eller legitime interesser tilhørende tredjeparter, med mindre dine interesser overstyrer i enkeltsaker.

4. TIL HVILKE FORMÅL BEHANDLER VI OPPLYSNINGENE DINE?

Blant andre ting, vil vi behandle opplysningene dine i tråd med følgende formål:Opprettelse av en kundekonto: For å opprette en kundekonto må du først registrere deg hos oss. I løpet av registreringsprosessen vil vi behandle et bestemt utvalg av opplysningene dine, slik som navnet ditt, adressen din, eller bankkontodetaljene dine. De respektive opplysningsoppføringsskjemaene vil fortelle deg hvilke opplysninger vi innhenter.

Datainnsamling og bruk for kontraktutførelse: Vi samler inn og behandler personlige opplysninger som blir frivillig overlevert til oss når du sender inn bestillingen din, registrerer deg hos oss, eller oppdaterer kundekontoen din. De respektive opplysningsoppføringsskjemaene vil fortelle deg hvilke opplysninger vi innhenter. Vi bruker opplysningene som du overleverer til oss for å imøtekomme våre kontraktfestede forpliktelser rettet mot deg og for å håndtere de eventuelle forespørslene dine.

Behandling av opplysninger basert på samtykker

Bruk av opplysningene dine til reklameringsformål:
I tillegg til å behandle opplysningene dine for å prosessere bestillingene dine i nettbutikken vår, kan vi også bruke opplysningene dine til å kommunisere med deg vedrørende bestillingene dine, fortelle om bestemte produkter eller markedsføringskampanjer, og for å anbefale produkter eller tjenester som kan være av interesse for deg. Du kan tilbakekalle samtykket ditt vedrørende bruk av personopplysningene dine til reklameringsformål til enhver tid, i helhet eller som individuelle tiltak, med effekt i tiden som følger. Du kan kontakte oss på privacy@birkenstock.com eller via adressen du finner i Avsnitt 1 i denne Personvernerklæringen.

Nyhetsbrev:
Dersom du registrerer deg for å motta nyhetsbrevet vårt, vil vi bruke de nødvendige opplysningene, også dersom de har blitt kommunisert av deg på separat vis, for å sende deg det e-postbaserte nyhetsbrevet vårt på jevnlig basis. Til dette formålet arbeider vi sammen med en partner (se Avsnitt 6 i denne Personvernerklæringen nedenfor for mer informasjon om samarbeidet vårt). Ved å melde deg på for å motta nyhetsbrevet, samtykker du til den nødvendige behandlingen av opplysningene dine. Du kan også tilbakekalle dette samtykket til enhver tid, med effekt i tiden som følger, ved å kontakte oss på privacy@birkenstock.com, eller via adressen du finner i Avsnitt 1 i denne Personvernerklæringen, eller ved å trykke på avmeldingskoblingen som er inkludert i hvert enkelt nyhetsbrev du mottar.

Bruk av Google Analytics til nettanalyseformål
Denne nettsiden bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Inc. (www.google.de). Google Analytics bruker cookies ‒ tekstfiler som lagres på datamaskinen din og som tillater analysering av hvordan du bruker nettsiden. Informasjonen om hvordan du bruker denne nettsiden, som genereres av tekstfilene, sendes vanligvis til en Google-server i USA, hvor de blir lagret og oppbevart. Dersom IP-anonymisering er aktivert på denne nettsiden, vil Google først forkorte IP-adressen din i medlemsland i Den europeiske union eller andre kontraherende stater i tråd med EØS-samarbeidet. Den fullstendige IP-adressen vil kun overført til og forkortet på en Google-server i USA i eksepsjonelle tilfeller. IP-anonymisering er aktivert på denne nettsiden. Etter ønske ytret av operatøren på denne nettsiden, vil Google bruke denne informasjonen til å analysere hvordan du bruker nettsiden, til å kompilere rapporter om nettsideaktiviteter og til å yte andre tjenester relatert til bruk av nettsiden og internett i sin helhet for nettsideoperatøren. IP-adressene sendt fra nettleseren din innen omfanget til Google Analytics vil ikke bli assosiert med annen Google-relatert informasjon. Du kan forhindre lagring og oppbevaring av cookies ved å konfigurere nettleseren din deretter; hvis dette blir tilfelle kan det imidlertid bety at du mister tilgang til visse funksjoner på denne nettsiden.

Dessuten kan du forhindre innsamling av opplysninger relatert til hvordan du bruker nettsiden (inkludert IP-adressen din), som genereres av tekstfilene, og behandlingen av disse opplysningene av Google ved å laste ned og installere nettleserutvidelsen som er tilgjengelig under denne lenken.

Bruk av AddThis til reklameanalyseformål
På denne nettsiden blir opplysninger samlet inn og oppbevart av AddThis, med adresse på 8000 Westpark Dr. Suite 625, McLean, VA, 22102, USA. Disse opplysningene anvendes til å opprette brukerprofiler med pseudonymer. Disse brukerprofilene anvendes til å analysere besøksatferd, og til å forbedre nettsiden vår, varene og tjenestene våre. Cookies kan bli anvendt til dette formål. Cookies er, som tidligere nevnt i denne Personvernerklæringen, små tekstfiler, som lagres lokalt på datamaskinen din og som initierer gjenkjennelse av neste gang du besøker nettsiden vår. Uten ditt separate, uttrykkelige, frivillige samtykke, vil ikke den pseudonymiserte brukerprofilen bli assosiert med personlige opplysninger tilhørende personen bak pseudonymet. Her kan du ytre innvendinger mot innsamlingen og oppbevaringen av opplysninger til nettanalyseformål til enhver tid med effekt i tiden som følger.

Bruk av Webtrekk til markedsførings- og optimaliseringsformål
På denne nettsiden anvender vi teknologier fra Webtrekk GmbH (www.webtrekk.com) for å samle inn og oppbevare opplysninger til markedsførings- og optimaliseringsformål. Ved å anvende disse opplysningene kan det opprettes brukerprofiler med pseudonymer. Cookies kan bli brukt til dette formål. Cookies, som nevnt tidligere, er små tekstfiler, som lagres i bufferminnet til den besøkendes nettleser. Tekstfilene initierer gjenkjennelse av nettleseren som anvendes.

Uten ditt uttrykkelige samtykke vil ikke opplysningene som innhentes ved hjelp av Webtrekks teknologier bli brukt til å personlig identifisere deg som den besøkende på nettsiden vår, og du vil ikke bli assosiert med de personlige opplysningene via pseudonymet. Informasjonsinnsamlingen og -oppbevaringen kan bli ytret innvending mot her til enhver tid med effekt i tiden som følger.

BRUK AV UTVIDELSER OG REMARKETING-FUNKSJONER

I tillegg inneholder nettbutikken vår ulike utvidelser (“plug-ins”) og remarketing-funksjoner fra individuelle leverandører. Behandling av opplysningene dine i forbindelse med bruk av disse utvidelsene og remarketing-funksjonene er eneansvaret til de respektive leverandørene. Nettbutikken vår inneholder følgende utvidelser og remarketing-funksjoner:

Sosiale utvidelser fra Facebook:
Nettsiden vår bruker sosiale utvidelser (“plug-ins”) fra det sosiale nettverket Facebook, som er drevet av Facebook Inc, med adresse på 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA, 94304, USA (“Facebook”). Utvidelsene er merket med en Facebook-logo eller tillegget “Facebook Social Plug-in” eller “Facebook Social Plugin”. En oversikt over Facebook-utvidelsene og hvordan de ser ut kan du finne her.

Når du besøker en side i nettbutikken vår som inneholder en slik utvidelse, vil nettleseren din opprette en direkte tilkobling til Facebook sine servere. Utvidelsens innhold blir overført direkte fra Facebook til nettleseren din og integrert inn i siden du besøker. Via denne integreringen, mottar Facebook informasjon fra nettleseren din om at du har besøkt den aktuelle siden i nettbutikken vår, selv om du ikke har opprettet en egen Facebook-profil eller er logget inn på Facebook sine nettsider. Denne informasjonen (inkludert IP-adressen din) overføres direkte fra nettleseren din til en av Facebook sine servere i USA og blir lagret der. Dersom du er logget inn på Facebook sine nettsider, vil Facebook kunne assosiere besøket ditt på nettsiden vår med Facebook-profilen din.

Dersom du samhandler med utvidelsene, for eksempel ved å trykke på “Liker”-knappen eller legge igjen en kommentar, blir også denne informasjonen overført til en av Facebook sine servere og lagret der. Informasjonen vil også bli publisert på Facebook-profilen din og vist til vennene dine som også har Facebook-profiler. Formålet og omfanget av innsamlingen, behandlingen og anvendelsen av opplysningene dine av Facebook, så vel som rettighetene dine og innstillingsalternativer for å beskytte privatlivet ditt, kan bli funnet i Facebook sin Data Policy.

Facebook sin remarketing-funksjon: Vi bruker delvis remarketing-funksjonen til Facebook Inc, med adresse på 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA, 94304, USA (“Facebook”). Denne funksjonen lar oss lokke besøkende til nettsiden vår med reklame ved å levere personlig tilpassede, interessebaserte Facebook-annonser til dem når de besøker det sosiale nettverket Facebook.

Til dette formål er remarketing-tags fra Facebook integrert på nettsiden vår. Nettleseren din bruker forrannevnte tags for å etablere en direkte tilkobling til Facebook sine servere når du besøker nettsiden. Dette gir Facebook informasjon om hvilke av nettsidene våre du har besøkt. Facebook kan assosiere denne informasjonen med din personlige Facebook-profil. Denne informasjonen tillater visningen av personlig tilpassede, interessebaserte Facebook-annonser.

Du har mulighet til å ytre innvending mot den forannevnte databehandlingen utført av nettbutikken vår her.

Formålet og omfanget av innsamlingen, behandlingen og anvendelsen av opplysningene dine av Facebook, så vel som rettighetene dine og innstillingsalternativer for å beskytte privatlivet ditt, kan bli funnet i Facebook sin Data Policy. Dersom du ikke ønsker at Facebook skal assosiere den innsamlede informasjonen direkte med Facebook-profilen din, kan du deaktivere funksjonen her. Du er nødt til å være innlogget på Facebook sine nettsider for å fortsette denne forespørselen.

Bruk av Google remarketing:
Denne nettsiden bruker remarketingfunksjonen til Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Denne funksjonen gjør det mulig å presentere interessebasert annonsering til besøkende på nettstedet som en del av Google-nettverket. Remarketingfunksjonen bruker informasjonskapsler, små tekstfiler, som lagres på datamaskinen din. De brukes for å huske informasjonen og innstillingene dine når du besøker nettsider som er en del av Googles annonseringsnettverk. Disse nettsidene kan deretter vise deg relevante reklamer koblet til innholdet du tidligere har sett på nettsteder som bruker remarketingfunksjonen til Google.

Hos Google AdWords hjelpesenter kan du få mer informasjon om denne funksjonen: https://support.google.com/google-ads/answer/2453998?hl=no.

Dersom du ikke ønsker at remarketingfunksjonen skal brukes, kan du alltid deaktivere den ved å endre de riktige innstillingene på https://www.google.com/settings/ads.

Twitter:
Nettsiden vår bruker sosiale utvidelser (“plug-ins”) fra mikrobloggingstjenesten Twitter, som drives av Twitter Inc, med adresse på 1355 Market St., Suite 900, San Francisco, CA, 94103, USA (“Twitter”). Utvidelsene er merket med en Twitter-logo, for eksempel i form av en blå “Twitter-fugl”. En oversikt over funksjonene til Twitter-utvidelsene og hvordan de ser ut kan du finne på https://twitter.com/about/resources/buttons.

Når du besøker en side i nettbutikken vår som inneholder en slik utvidelse, vil nettleseren din etablere en direkte forbindelse til Twitter sine servere. Innholdet i utvidelsen overføres direkte fra Twitter til nettleseren din og integreres inn i siden. Integreringen gir Twitter informasjon om at nettleseren din har besøkt den aktuelle siden i nettbutikken vår, selv om du ikke har opprettet en egen Twitter-profil eller er logget inn på Twitter sine nettsider. Denne informasjonen (inkludert IP-adressen din) overføres direkte fra nettleseren din til en av Twitter sine servere i USA og blir lagret der.

Dersom du er logget inn på Twitter sine nettsider, vil Twitter være i stand til å assosiere besøket ditt på nettsiden vår med Twitter-kontoen din. Dersom du samhandler med utvidelsene, for eksempel ved å trykke på “Twitter”-knappen, vil den tilsvarende informasjonen også bli overført direkte til en av Twitter sine servere og bli lagret der. Informasjonen vil også bli publisert på Twitter-profilen din og vist til kontaktene dine som også har en Twitter-profil.

Formålet og omfanget av innsamlingen, behandlingen og anvendelsen av opplysningene dine av Twitter, så vel som rettighetene dine og innstillingsalternativer for å beskytte privatlivet ditt, kan bli funnet i Twitter sin Personvernerklæring på https://twitter.com/privacy. Dersom du ikke ønsker at Twitter skal assosiere opplysningene som blir innsamlet via nettsiden vår direkte med Twitter-kontoen din, er du nødt til å logge ut av Twitter før du besøker nettsiden vår. Du kan også forhindre innlastingen av Twitter-utvidelsene fullstendig ved å innstallere “add-ons” i nettleseren din, f.eks. utvidelsesblokkeringsmekanismen "NoScript" (http://noscript.net/).

Pinterest:
Vi bruker også “Pin it”-utvidelsen (trykkbar knapp) fra Pinterest (Pinterest Inc., med adresse på 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA). Når du besøker denne nettsiden vil det opprettes en direkte kobling mellom nettleseren din og Pinterest sine servere. Pinterest kan samle inn informasjon om at du har besøkt denne nettsiden ved å anvende IP-adressen din. Dersom du trykker på “Pin it”-knappen mens du er logget inn på Pinterest-kontoen din, kan du dele innholdet på nettsiden vår med Pinterest-nettverket. Dette lar Pinterest assosiere besøket ditt på disse sidene med brukerkontoen din på Pinterest sine nettsider. Vi ønsker å påpeke at vi, som tilbyder av våre nettsider, har ingen kjennskap til innholdet av opplysningene som overføres til Pinterest, eller til hvilke formål opplysningene benyttes til. Pinterest sin Personvernerklæring finner du på https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy/.

Du kan endre innstillingene dine vedrørende Pinterest sin lagring av dine opplysninger ved å følge lenken nedenfor, uavhengig om du allerede har en Pinterest-konto eller ei: https://help.pinterest.com/en/articles/personalization-and-data.

Personlige produktanbefalinger via e-post: Som en kunde i nettbutikken vår, vil vi bruke dine personlige opplysninger til å forbedre den personlige shoppingopplevelsen din, i uregelmessige intervaller, ved å sende deg e-poster med interessante tilbud uavhengig av om du abonnerer på nyhetsbrevet vårt eller ei. Dette gjør vi for å trekke oppmerksomheten din mot produktutvalget vårt som er spesielt interessant for deg og som kan være interessant for deg basert på produktene du har kjøpt fra oss i fortiden. Dersom du ikke lenger ønsker å motta personlige produktanbefalinger fra oss, kan du tilbakekalle samtykket ditt til enhver tid med effekt i tiden som følger. For å gjøre dette kan du kontakte oss på privacy@birkenstock.com eller på adressen vist i Avsnitt 1 i denne Personvernerklæringen, eller ved å trykke på den hensiktsmessige lenken i hvilken som helst e-post du har mottatt med produktanbefalinger.

Behandling av opplysninger for å overholde juridiske forpliktelser

Vi er underlagt visse juridiske forpliktelser når vi driver nettbutikken vår. Dette inkluderer, blant annet, forpliktelsen til å sørge for sikkerheten til opplysningene dine når du bruker nettbutikken. Til dette formål kan vi håndtere opplysningene dine som en del av tiltak for å sikre datasikkerhet.

Behandling av opplysninger på grunnlag av legitime interesser

Oppbevaring av aksesseringsinformasjon i serverloggfiler: Når du besøker nettbutikken vår kan vi lagre aksesseringsopplysninger i serverloggfilene våre, slik som navnet på den forespurte filen, dato og tidspunkt for tilgang, mengde overført data, og den forespørrende leverandøren. Vi bruker disse opplysningene eksklusivt for å sørge for effektiv drift av nettsiden og for å forbedre tilbudene våre.

5. HVEM DELES OPPLYSNINGENE MINE MED?

Vi vil alltid ta hensiktsmessige tiltak for å sikre at opplysningene dine blir behandlet, beskyttet, og overført i henhold til gjeldende lovbestemmelser. I tillegg kan vi overføre ytterligere opplysninger til tredjeparter som del av bruken av cookies og sporingsfunksjoner på nettsiden vår. For mer informasjon, vennligst se våre Cookies-retningslinjer.

Særlig vil vi overføre opplysningene dine til følgende parter med relasjon til formålene oppført nedenfor:

Forsendelse
Innen omfanget til kontraktutførelse overfører vi opplysningene dine til fraktselskapet vi samarbeider med, i den grad som anses nødvendig for å levere produktene du bestiller.

Kredittvurdering
Vi overfører opplysningene dine (navn, adresse og, hvis aktuelt, fødselsdato) til infoscore Consumer Data GmbH, med adresse på Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden, Tyskland, slik at de kan foreta en kredittvurdering ved å innhente informasjon for å vurdere risiko for manglende betaling basert på matematisk-statistiske prosedyrer ved bruk av adresseopplysninger, og for å verifisere adressen din (kontrollere om bestillingen kan leveres dit). Det juridiske grunnlaget for disse overføringene er Artikkel 6(1)(b) og Artikkel 6(1)(f) i GDPR. Overføringer i henhold til disse bestemmelsene kan kun finne sted der det er nødvendig for å ivareta de legitime interessene til selskapet vårt eller tredjeparter, og dersom de ikke overskygger de fundamentale rettighetene og frihetene til informasjonen som krever beskyttelse av personlige opplysninger. Detaljert informasjon om ICD innen definisjonen til Artikkel 14 i General Data Protection Regulation (“GDPR”), dvs. informasjon om formålet med forretningen, dataoppbevaringshensikter, informasjonsmottakere, retten til selveksponering, retten til sletting eller retting, osv., kan du finne i Vedleggene eller under følgende lenke.

Nyhetsbrev og personlige produktanbefalinger
Vår London-baserte samarbeidspartner, salesforce.com EMEA Limited, med adresse på Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, EC2N 4AY, Storbritannia, er ansvarlig for den tekniske håndteringen relatert til distribusjonen av nyhetsbrevet vårt og personlige produktanbefalinger via e-post. Salesforce håndterer opplysningene dine eksklusivt i henhold til våre instruksjoner. Vi har kontraktmessig sikret at våre samarbeidspartnere overholder alle databeskyttelseslover. Omfanget av de overførte opplysningene er begrenset til det nødvendige minstebehovet.

Eksterne betalingsleverandører og kredittsjekk
Hvis du ved en bestilling bestemmer deg for en betaling via tjenester fra Klarna, blir dine bestillingsopplysninger (navn, adresse, bestillingsverdi [ende flere opplysninger?] sendt til Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige [riktig mottaker?], der du logger deg inn på din Klarna-konto separat. Denne overføringen er nødvendig for avtaleoppfyllelse (artikkel 6 avsnitt 1 bokstav b DSGVO), slik at Klarna kan behandle din betaling. Vi får ingen informasjon om dine angitte kontoopplysninger fra Klarna. Vær oppmerksom på at Klarna gjennomfører en kredittsjekk når du bestemmer deg for betalingsmetoden Klarna Pay later. Flere opplysninger om dette får du i datavernserklæringen til Klarna (https://www.klarna.com/no/dataskydd/).

Hvis du bestemmer deg for en betaling via PayPal, blir bestillingsinformasjonen din (navn, adresse, bestillingsverdi) sendt til PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, der du logger deg inn på din PayPal-konto separat. Denne overføringen er nødvendig for avtaleoppfyllelse (artikkel 6 avsnitt 1 bokstav b DSGVO), slik at PayPal kan behandle din betaling. Vi får ingen informasjon om dine angitte kontoopplysninger fra PayPal. Vær oppmerksom på at PayPal kan gjennomføre en kredittsjekk. Flere opplysninger om dette får du i datavernserklæringen til PayPal https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full).
6. VIL OPPLYSNINGENE MINE BLI OVERFØRT TIL ET TREDJE LAND?

Dersom vi overfører personlige opplysninger til tjenesteleverandører og tilknyttede selskaper utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), vil overføringen kun finne sted dersom EU-kommisjonen har bekreftet et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse overfor det tredje landet (Art. 45(1), GDPR) eller dersom en annen hensiktsmessig databeskyttelsegaranti eksisterer, innenfor betydningsomfanget til Art. 47 i GDPR (dvs. bindende bedriftsregler i samsvar med Art. 46(2)(b), Art. 47 i GDPR, standard databeskyttelsesklausuler utstedt av EU-kommisjonen i samsvar med Art. 46(2)(c)). For mer informasjon, vennligst se kontaktdetaljene oppgitt i Avsnitt 1 i denne Personvernerklæringen.

7. HVOR LENGE VIL OPPLYSNINGENE MINE BLI OPPBEVART?

I samsvar med Art. 17 i GDPR, vil opplysningene dine bli oppbevart i så lang tid som vi er juridisk forpliktet til, eller så lang tid som vi behøver opplysningene dine til de formål som er oppgitt under Avsnitt 4. Opplysningene dine vil deretter bli slettet for å overholde prinsippet om dataminimalisering.

For eksempel, etter fullstendig utførelse av kontrakten, eller sletting av kundekontoen din, vil opplysningene dine bli blokkert for fremtidig bruk og slettet etter utløpsdatoen til lovbestemte oppbevaringsperioder har passert, med mindre du har uttrykkelig gitt samtykke til videre bruk av opplysningene dine, eller vi forbeholder oss retten til å bruke opplysninger utover dette omfanget, i den grad som er tillatt av loven og som vi deretter vil varsle deg om. Sletting av kundekontoen din er mulig til enhver tid, enten via en melding til kundestøtteavdelingen vår eller via en funksjon som er tilgjengelig når du er logget inn i kundekontoen din.

8. HVILKE DATABESKYTTELSESRETTIGHETER KAN JEG KREVE SOM EIER AV OPPLYSNINGENE MINE?

Du kan kreve en rekke ulike rettigheter som du, som eier av opplysningene dine, er berettiget til. For å gjøre dette, vennligst kontakt oss via kontaktdetaljene oppgitt i Avsnitt 1 i denne Personvernerklæringen.

Rett til tilgang
Du kan etterspørre informasjon om de personlige opplysningene som er lagret om deg (Art. 15, GDPR). Denne informasjonen inkluderer kategoriene av opplysninger som behandles av oss, formålene med behandlingen, opprinnelsen til opplysningene i de tilfellene vi ikke har innsamlet dem direkte fra deg, og, hvis gjeldende, respektive mottakere dersom vi har overført opplysningene dine videre. Du kan motta en gratis kopi av opplysningene dine fra oss, de som avtalen er gjeldende for. Dersom du er interessert i ytterligere kopier, forbeholder vi oss retten til å fakturere deg for eventuelle ekstra kopier.

Rett til retting og sletting
Du kan etterspørre retting av uriktige personlige opplysninger og fullføring av uferdige personlige opplysninger om deg. (Art. 16, GDPR). I tillegg kan du også etterspørre sletting av opplysningene dine under forholdene i Art. 17, GDPR. Dette kan være tilfelle, for eksempel, dersom

 • opplysningene ikke lenger er nødvendige i relasjon til formålene som de ble innsamlet til og ellers behandlet for;
 • du tilbakekaller samtykket som behandlingen er basert på og der hvor det ikke finnes noe juridisk grunnlag for behandlingen;
 • du ytrer innvendinger mot behandlingen av opplysningene dine og det finnes ikke noen overskyggende legitime grunner til behandlingen eller du ytrer innvendinger mot behandlingen av opplysningene dine i relasjon til direkte markedsføringsformål;
 • opplysningene har blitt behandlet i strid med loven

med mindre behandling er nødvendig,

 • for å sikre overholdelse med en juridisk forpliktelse som krever at vi behandler opplysningene dine;
 • særlig med hensyn til lovbestemte oppbevaringsperioder;
 • for å hevde, utøve, eller forsvare juridiske krav.

Rett til begrensning av behandling
Du har også rett til å begrense behandlingen av opplysningene dine, dvs. å markere de lagrede personlige opplysningene med målet om å begrense den fremtidige behandlingen. Til dette formål må minst én av betingelsene spesifisert i Art. 18 i GDPR imøtekommes, dvs.

 • du protesterer nøyaktigheten til opplysningene dine i en periode for å la oss verifisere nøyaktigheten til nevnte opplysninger;
 • behandlingen er i strid med loven og du motsetter deg slettingen av de personlige opplysningene dine og ber om begrensning av behandlingen;
 • vi ikke lenger behøver de personlige opplysningene dine, men de er av nødvendighet for deg i relasjon til opprettelse, utøvelse eller forsvar av juridiske krav;
 • du har motsatt deg behandling i påvente av verifisering av hvorvidt våre legitime grunner overskygger dine eller ei.

Rett til flyttbarhet
Du har også rett til å motta de personlige opplysningene som omhandler deg, som du har levert til oss i et strukturert, ofte brukt, og maskinlesbart format. Du kan overføre disse opplysningene til en annen kontrollant uten hindringer. Du kan også anmode at vi overfører opplysningene dine direkte til en annen kontrollant, der hvor det er teknisk gjennomførbart (Art. 20, GDPR).

Rett til innvendinger
Du kan motsette deg behandlingen av de personlige opplysningene dine til enhver tid på grunnlag som relaterer til din bestemte situasjon, gitt at databehandlingen er basert på ditt samtykke eller våre legitime interesser, eller legitime interesser tilhørende en tredjepart. I dette tilfellet vil vi ikke lenger behandle opplysningene dine med mindre vi demonstrerer overbevisende legitime grunner for behandlingen som overskygger dine interesser, rettigheter og friheter, eller for opprettelse, utførelse eller forsvar av juridiske krav. Dersom vi behandler opplysningene dine i relasjon til direkte markedsføringsformål, kan du motsette deg behandlingen til enhver tid (Art. 21, GDPR). Retten din til å tilbakekalle samtykket ditt til behandlingen forblir fullstendig gjenkallelig til enhver tid, uavhengig av retten din til å motsette deg.

Rett til å legge inn en klage hos en databeskyttelsesautoritet
Vi forplikter oss til å samarbeide med deg slik at du skal kunne oppnå en rettferdig løsning på ethvert krav relatert til databeskyttelse.

Du har rett til å legge inn en klage hos en databeskyttelsesautoritet dersom du mener at behandlingen vår av de personlige opplysningene dine foregår i strid med dagsaktuelle databeskyttelseslover.

9. DATABESKYTTELSESAUTORITETEN SOM ER ANSVARLIG FOR OSS:

BAVARIAN DATA PROTECTION AUTHORITY (BayLDA), TYSKLAND.

10. HVORDAN BESKYTTES OPPLYSNINGENE MINE?

Vi har tatt de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltakene for å sikre beskyttelsen av opplysningene dine; vi har utviklet et internt sikkerhetskonsept til dette formålet.

11. RELEVANTE JURIDISKE TEKSTER

Lovbestemmelsene i GDPR er tilgjengelig på:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32016R0679


Sist oppdatert: 25.05.2018

Endringer på denne Personvernerklæringen:
Vi går regelmessig gjennom denne Personvernerklæringen og kan i blant oppdatere den for å holde den dagsaktuell.1 I samsvar med Art. 9(1) i GDPR, er spesielle kategorier av personlige opplysninger informasjon som avdekker din rasemessige eller etniske opprinnelse, dine politiske meninger, religiøse eller filosofiske trosretninger, eller fagforeningsmedlemskap, så vel som genetiske opplysninger, biometriske data relatert til det formål som er å identifisere en naturlig person på unikt vis, informasjon vedrørende helse, og informasjon vedrørende en naturlig persons sexliv eller seksuelle legning.