Skippe-knapp
Produktet er lagt i varekurven!

Juridisk melding

Juridisk merknad etter § 5 i den tyske telemedieloven (TMG).

Dette er tilbud fra:

Birkenstock digital GmbH
Birkenstock Campus
53545 Linz am Rhein
Telefon: 0047 (0)219 994 86
E-Mail: customerservice.no@birkenstock.com
Sete: München

Adm.dir.: Oliver Winderoll
Registreringsrett og handelsregisternummer:
Amtsgericht München, HRB 221033
MVA-nummer: 917 756 856MVA
Skatte-ID: 32/665/03890

Juridiske merknader:

1. Ansvar:

Vi overtar intet ansvar for innhold i eksterne koblinger, selv når vi kontrollerer disse nøye. Innholdet på de koblede sidene er utelukkende ansvaret til denne operatøren.

2. Beskyttelse av åndsverk

Tekster, bilder og tegninger på denne nettsiden er som regel opphavsrettslig beskyttet. Innholdet på nettsidene må ikke kopieres, distribueres, endres eller gjøres tilgjengelig for tredjepart for kommersielle formål uten vårt uttrykkelige skriftlige samtykke. I kraft av denne nettsiden tildeles ingen lisens til bruk av åndsverk som eies av oss eller tredjepart. Spesielt innrømmes ingen bruksrett av bildene. Dette gjelder også for ikke-kommersiell bruk.

Informasjon etter forbrukervernloven
Det er ingen plikt og ingen forhåndsdisposjon til å delta i megling av forlik hos megler.

EU kommisjonens elektroniske løsning av tvistemål