Produktet er lagt i varekurven!

NATURLIGE RÅSTOFFER

BESTE KVALITET, SKRITT FOR SKRITT


UTVALGTE GRUNNMATERIALER FOR ET UNIKT PRODUKT

De originale BIRKENSTOCK fotsengene består av høyverdige naturlige råstoffer fra bærekraftige kilder som forbindes med hverandre i en omfattende bearbeidelsesprosess. Naturkorkgranulat, naturlateksmelk, jute og høyverdig velurskinn som dekkskinn. Takket være den skånende bearbeidelsen beholder de regenerative råstoffene deres positive, naturlige egenskaper.

NATURKORKGRANULAT: FLEKSIBELT DEMPESTOFF AV NATURLIG GJENVINNINGSMATERIALE

Det viktigste grunnmateriale etter volum for de originale BIRKENSTOCK fotsengene, er naturkorkgranulat. Denne kornaktige substansen utvinnes av stansede gitre som oppstår ved produksjon av vinkorker. De stansede gitre males flere ganger for dette, og siles etter kornstørrelse. For produksjonen bruker BIRKENSTOCK bare ren naturkork av høy kvalitet. De positive, naturlige egenskapene til det kostbare naturproduktet bibeholdes derved.

Kork er et bærekraftig råstoff. Det består av døde celler med tynne vegger og som er fylt av luft. Naturproduktet er varme- og lydisolerende, og har vannavstøtende egenskaper. Korksjiktet vokser ut igjen, og kan derfor høstes inn gjentatte ganger uten at treet skades.

Kork utvinnes av barken til korkeik. Minst fem centimeter tykk bark skrelles av korkeiken for dette – en prosess som gjentas bare hvert syvende til niende år, alt etter klimatiske forhold. Ett enkelt tre kan i løpet av levetiden levere 100 til 200 kilo kork. For å oppnå hygienisk ren kork kokes den avskrelte barken i et godt fylt vannkar. Deretter skjæres den i strimler som flaskekorkene stanses ut av.

Naturlige korkeikbestander finnes det bare i den vestlige delen av Middelhavsområdet. Mesteparten av korken som BIRKENSTOCK bearbeider, stammer fra det sydlige Portugal. Landet som ligger i vest på den iberiske halvøyen, er den viktigste eksportøren av råkork i hele verden. De naturlige og de plantede korkeikbestandene i Portugal dekker samlet en flate på totalt ca. 750 000 hektar, og det tilsvarer ca. åtte prosent av landets totale flateareal.

På grunn av de unike egenskapene – høy elastisitet, fremragende dempeegenskaper og god isolering mot varme, kulde og fuktighet – er kork generelt populært som allsidig materiale. Alle disse egenskapene kommer også frem i de originale BIRKENSTOCK fotsengene.

NATURLATEKSMELK: VÆSKEGUMMI MED UNIKE BINDEKREFTER

Naturlateksmelk brukes som naturlig bindemiddel ved produksjon av fotsengene. For å gjøre dette blandes væsken, også betegnet som gummimelk på grunn av dens farge og konsistens, med en blanding av myke og grove naturkorkgranulat. Den deigaktige massen bakes sammen med to jutesjikter og dekkskinnet ved temperaturer på rundt 100 °C i flere minutter. Med vulkanisering herdes substansen. De positive egenskapene til de naturlige råstoffene bibeholdes derved.

Naturlateks er som kork også et regenerativt råstoff. Naturlateks utvinnes av barksevjen (harpiks) fra kautsjuktrær. Utkommet av den melkaktige væsken er plantens naturlige beskyttelsesmekanisme mot bakterier og mugg. Kautsjuktrær hører til i tropiske regioner. Ved innhøsting skjæres det i barken. Lateksmelken som kommer ut, samles i små kopper. Dette skjer første gang etter seks år. Fra da av gir et gummitre ca. 80 gram lateksmelk dag for dag i ca. 25 år.

Det kostbare naturråstoffet utviser en tydelig gunstigere energibalanse enn syntetisk lateks som utvinnes av råolje, og er fri for skadestoffer som løsemidler og fluorkullvannstoff. I tillegg har naturlateks svært positive, naturlige egenskaper som f.eks. en høy punktelastisitet og en høy respirasjonsevne.

JUTE: NATURLIG STABILISATOR AV BÆREKRAFTIG TEKSTILFIBRE

Juten sørger for en ekstra stabilisering av kork-lateks-kjernen på de originale BIRKENSTOCK fotsengene. I tillegg forbedrer plantefibrene fotsengenes fuktighetsregulerende egenskaper. Også jute er et bærekraftig råstoff.

Den ettårige planten foretrekkes i tropiske regioner hvor det alltid er fuktig. De 15 til 20 centimeter høye buskene høstes etter ca. fire måneder. Før fibrene kan spinnes, ristes, skrelles, kjemmes og rengjøres plantetekstilfibrene først. Deretter gjøres naturfibrene myke. Ved produksjon av fotsengene brukes to sjikt av jutefiberfletting til stabilisering av over- og undersiden.

VELURSKINN: FLØYELSMYK, INNVENDIG SÅLE MED PUSTEAKTIVE EGENSKAPER

Det øverste sjiktet vendt mot foten til den originale BIRKENSTOCK fotsengen består av velurskinn. Den hudvennlige, fleksible innvendige sålen føles myk mot foten, og tilpasser seg konturene til denne. Overflaten med åpne porer og dermed svært pusteaktiv bidrar også til et behagelig fotklima ved sterkere kroppsaktivitet. Regulering av fuktighet av det underliggende jutesjiktet støttes.

Velurskinner et felles begrep for skinntyper som er blitt slipt på innsiden, såkalt råskinn. Velurskinn – populært også kalt semsket skinn – har en rå, fiberaktig, myk og dermed fleksibel overflate. Det har svært åpne porer, og er derfor svært pusteaktivt for svette.