Knappen Spring over
Denne vare er blevet tilføjet til din indkøbsvogn


VORES REGELSÆT
Vi er bevidste om vores ansvar

BIRKENSTOCK-gruppen er en global skoproducent. Vi er bevidste om vores ansvar over for kunder og medarbejdere Derfor har vi opstillet strenge etiske og sociale regler, der leder os i vores forretninger. Vi forventer af vores leverandører, altså alle virksomheder, der har forretningsforbindelser med virksomhederne i BIRKENSTOCK-gruppen, at de anvender de samme etiske principper i deres handlinger. Derfor har BIRKENSTOCK udarbejdet Code of Conduct for leverandører. Code of Conduct er primært baseret på principperne i De Forenede Nationers og den Internationale Arbejdsorganisations Global Compact. Den er bindende for alle BIRKENSTOCK leverandører og BIRKENSTOCK medarbejdere.
Indholdet af Code of Conduct for BIRKENSTOCK leverandører er:

  • Overholdelse af lovene
  • Forbud mod korruption og bestikkelse
  • Overholdelse af medarbejdernes grundlæggende rettigheder
  • Forbud mod børnearbejde
  • Medarbejdernes sundhed og sikkerhed
  • Miljøbeskyttelse
  • Leveringskæde
Code of Conduct respekterer og overholder sociale og økologiske minimumsstandarder, som de pågældende leverandører skal overholde Ved at leverandøren har undertegnet denne bindende erklæring sikrer BIRKENSTOCK overholdelsen af Code of Conduct i sin "leverandørkvalificeringsproces". Derudover skal denne Code of Conduct altid bindende indgå i alle nye og fortløbende indkøbsaftaler; derved sikrer BIRKENSTOCK langfristet de høje standarder hos sine leverandører og dermed en bæredygtig konkurrenceevne.

Vores Code of Conduct kan downloades her. Code-of-Conduct-Birkenstock-Gruppe.pdf