Hoppa över-knapp
Den här produkten har lagts i din kundvagn.

SEKRETESSPOLICY WEBBUTIK BIRKENSTOCK

Tack för ditt intresse av vår webbutik. Skyddandet av din integritet är mycket viktig för oss. Nedan finner du detaljerad information om hur dina uppgifter kommer att behandlas.

Denna sekretesspolicy är utformad för att ge dig en tydlig bild av hur vi behandlar personuppgifter.

 1. Vem är ansvarar för mina uppgifter och vem är personuppgiftsansvarig?
 2. Vilka typer av uppgifter behandlar vi och var kommer de ifrån?
 3. På vilken rättslig grund kommer mina uppgifter att behandlas?
 4. I vilka syften kommer vi att behandla dina uppgifter?
 5. Med vilka kommer mina uppgifter att delas?
 6. Kommer mina uppgifter att överföras till ett tredje land?
 7. Hur länge kommer mina uppgifter att lagras?
 8. Vilka dataskyddsrättigheter kan jag kräva som registrerad person?
 9. Tillsynsmyndigheten för dataskydd som är ansvarig för oss
 10. Hur skyddas mina uppgifter?
 11. Relevanta lagtexter

1. VEM ANSVARAR FÖR MINA UPPGIFTER OCH VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG?

Registeransvarig i den mening som avses i artikel 4(7) Allmänna dataskyddsförordning (GDPR) är:
Birkenstock digital GmbH,
Burg Ockenfels,
53545 Linz am Rhein, Germany
https://birkenstock-privacy.bytemine.net/enquiry/

Du kan kontakta vår personuppgiftsansvarige på:
BIRKENSTOCK digital GmbH
Data Protection Officer
Hafenamt
Harry Blum Platz 2
50678 Köln
Tyskland

Om du har frågor om dataskydd kan du kontakta
https://birkenstock-privacy.bytemine.net/enquiry/
privacy@birkenstock.com

2. VILKA TYPER AV UPPGIFTER BEHANDLAR VI OCH VAR KOMMER DE IFRÅN?

Personuppgifter är information syftande på en identifierad eller identifierbar person (som härefter hänvisas till som ”uppgifter”). Genom att använda vår webbutik, behandlar vi följande typer av uppgifter i synnerhet:

Uppgifter som du gör tillgängliga för oss: När du gör en beställning, kontaktar oss (t.ex via kontaktformulär eller e-post) eller när du öppnar ett kundkonto, tillhandahåller du oss med uppgifter. De exakta uppgifter du gör tillgängliga för oss visas i respektive datainmatningsformulär. Följande uppgifter kan till exempel ingå: Ditt namn, e-postadress, telefonnummer, annan kontaktinformation inklusive din adress eller kontonummer.

Relevant datainmatningsformulär kommer att informera dig om du är avtalsenligt eller juridiskt skyldig att tillhandahålla oss med relevanta uppgifter eller vilka konsekvenser det kan innebära om du inte tillhandahåller oss med uppgifterna.

Uppgifter som vi inhämtar om dig: Vi kan även komma att samla in information om dig från tredje parter, till exempel som en del i en kreditupplysning, om du önskar betala via avbetalning. Om du besöker vår hemsida kan vi även komma att spara åtkomstuppgifter i våra loggfiler.

Cookies: För att göra ditt besök på vår hemsida effektivt och för att möjliggöra användandet av vissa funktioner, använder vi cookies på flera sidor, bland annat för att skapa användarprofiler genom att använda pseudonymer. För mer information om vilken typ av information vi inhämtar, vänligen se vår Cookie Policy.

Du kan när som helst ändra dina cookie-inställningar här.

Särskilda typer av personuppgifter: Vi inhämtar och behandlar inga särskilda typer av personuppgifter.1

3. PÅ VILKEN RÄTTSLIG GRUND KOMMER MINA UPPGIFTER ATT BEHANDLAS?

Vi behandlar enbart dina uppgifter i enlighet med relevanta lagstadgade bestämmelser och enbart om det är tillåtet enligt tillämpade lagföreskrifter (i synnerhet GDPR). Skulle vi vilja behandla dina uppgifter med andra syften är de ursprungligt inhämtade, kommer vi att försäkra oss om att vi har tillräcklig rättslig grund att göra det. I synnerhet kommer vi att basera behandlingen av dina uppgifter på följande rättsliga grunder. Vänligen observera att dessa exempel enbart syftar till att göra den rättsliga grunden mer öppen och inte utgör en uttömmande lista.

Samtycke (art. 6(1)(a), art. 7 GDPR): Vi kommer enbart att behandla vissa uppgifter om du har gett oss ditt uttalade och frivilliga samtycke i förväg. Du har rätt att återkalla ditt samtycke när som helst med effekt för framtiden.

Utförande av kontrakt / åtgärder före avtal (art. 6(1)(b) GDPR): I samband med utförandet eller initieringen av ditt köpeavtal eller annat avtal med oss, måste vi behandla vissa uppgifter.

Överensstämmelse med rättsliga skyldigheter (art. 6(1)(c) GDPR): Vi behöver behandla en del av dina uppgifter för att uppfylla de rättsliga skyldigheter vi är föremål för.

Skydd av legitima intressen (art. 6(1)(f) GDPR): Vi behandlar även en del av dina uppgifter för att skydda våra legitima intressen eller legitima intressen hos tredje parter, såvida inte dina intressen överstiger i individuella fall.

4. I VILKA SYFTEN KOMMER VI ATT BEHANDLA DINA UPPGIFTER?

Vi behandlar, bland annat, dina uppgifter i följande syften:

Avtalsrelaterade behandlingsändamål

Öppnande av kundkonto: För att öppna ett kundkonto, måste du först registrera dig hos oss. Under registreringen, behandlar vi en del av dina uppgifter, såsom ditt namn, din adress eller dina bankkontouppgifter. Respektive datainmatningsformulär visar vilka uppgifter vi inhämtar.

Datainsamling och användning för utförande av kontrakt: Vi inhämtar och behandlar uppgifter som frivilligt tillhandahållits oss när du gör din beställning eller registrerar eller underhåller ditt kundkonto. Respektive datainmatningsformulär visar vilka uppgifter vi inhämtar. Vi använder de uppgifter du tillhandahållit oss för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter mot dig och för att behandla dina förfrågningar.

Databehandling på grundval av samtycken

Användande av uppgifter i marknadsföringssyften:
Förutom att behandla dina uppgifter för att genomföra ditt köp i vår webbutik, kan vi även komma att använda dina uppgifter för att kommunicera med dig angående din beställning, särskilda produkter eller marknadsföringskampanjer och för att rekommendera produkter eller tjänster som kan intressera dig. Du kan återkalla ditt samtycke att använda dina personuppgifter i markandsföringssyfte när som helst, i sin helhet eller för individuella åtgärder med omedelbar effekt för framtiden. Du kan även kontakta oss på privacy@birkenstock.com eller på den adress som återfinns i del 1 i denna sekretesspolicy.

Nyhetsbrev:
Om du anmäler dig till att få vårt nyhetsbrev, kommer vi att använda de uppgifter du lämnat då eller vid ett tidigare tillfälle för att skicka vårt digitala nyhetsbrev till dig regelbundet. För detta ändamål samarbetar vid med en partner (se del 6 i denna sekretesspolicy nedan för mer information om vårt samarbete). Genom att anmäla dig till nyhetsbrevet, samtycker du till nödvändig databehandling. Du kan även återkalla detta samtycke när som helst med effekt för framtiden genom att kontakta oss på privacy@birkenstock.com, eller på den adress som återfinns i del 1 i denna sekretesspolicy, eller genom att klicka på invändningslänken som skickas med varje nyhetsbrev.

Användande av Google Analytics i webbanalyssyften
Denna hemsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (www.google.de). Google Analytics använder cookies ‒ textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av ditt användande av hemsidan. Informationen om ditt användande av denna hemsida, som genereras av en cookie, skickas oftast till en Google-server in USA och lagras där. Om IP-anonymitet är aktiverad på hemsidan, kommer Google först att förkorta din IP-adress i medlemsstater i Europeiska Unionen eller andra avtalsanslutna stater inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Hela IP-adressen kommer endast att överföras till och förkortas på en Google-server i USA i undantagsfall. IP-anonymitet är aktiverad på denna hemsida. På beställning av denna hemsida, kommer Google att använda denna information för att analysera ditt användande av hemsidan, för att sammanställa rapporter om hemsidans aktiviteter och genomföra andra tjänster relaterade till användandet av hemsidan och internet i allmänhet åt hemsidans verksamhetsutövare. De IP-adresser som skickas av din webbläsare inom ramen för Google Analytics kommer inte att associeras med annan information från Google. Du kan förhindra lagring av cookies genom att konfigurera din webbläsares inställningar; i sådant fall kan du dock eventuellt inte använda alla funktioner på denna hemsida.

Du kan även förhindra inhämtandet av information gällande ditt användande av hemsidan (inklusive din IP-adress), som skapas av en cookie, och behandlingen av denna information hos Google genom att ladda ner och installera den webbläsar-plugin som finns tillgänglig via denna länk.

Användandet av AddThis i marknadsanalyssyften
På denna hemsida inhämtas och lagras information av AddThis, 8000 Westpark Dr. Suite 625, McLean, VA 22102, USA. Från denna information, skapas användningsprofiler via pseudonymer. Dessa användningsprofiler används för att analysera beteende hos besökare som används för att förbättra vår hemsida, produkter och tjänster. Cookies kan användas i detta syfte. Cookies är små textfiler som lagras lokalt på din dator och som möjliggör hågkomst nästa gång vår hemsida besöks. Utan ditt separata, uttryckliga samtycke, kommer inte de pseudonymiserade användningsprofilerna att associeras med personuppgifter hos bäraren av pseudonymen. Här kan du invända mot inhämtandet och lagrandet av information för webbanalysändamål, när som helst med effekt för framtiden.

Användandet av Webtrekk i marknadsförings- och optimersingssyften
På denna hemsida används teknik från Webtrekk GmbH www.webtrekk.com för att inhämta och lagra information i marknadsförings- och optimeringssyften. Från denna information, kan användningsprofiler skapas under en pseudonym. Cookies kan användas för detta ändamål. Cookies är små textfiler som lagras i cache-minnet hos besökarens webbläsare. En cookie möjliggör igenkänning i webbläsaren.

Utan uttryckligt samtycke från personen, kommer informationen inhämtad med Webtrekk-teknik inte att användas för att personligen indentifiera besökaren på denna hemsida och kommer inte att associeras med de personliga uppgifterna via pseudonymen. Det är möjligt att invända mot datainhämtandet och lagringen här, när som helst och med effekt för framtiden.

ANVÄNDANDE AV INSTICKSPROGRAM OCH FUNKTIONER FÖR REMARKETING

Därtill innehåller vår hemsida olika insticksprogram och remarketing-funktioner från individuella leverantörer. Behandling av dina uppgifter i samband med användandet av dessa insticksprogram och remarketing-funktioner ansvarar ensamt respektive leverantör för. Vår hemsida innehåller följande insticksprogram och remarketing-funktioner:

Facebook Social Plugins:
Vår hemsida använder sociala insticksprogram (“Plugins”) från det sociala nätverket Facebook, som drivs av Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Dessa insticksprogram är märkta med en logga eller med tillägget “Facebook Social Plug-in” eller “Facebook Social Plugin.” En översikt över Facebooks insticksprogram och deras utseende återfinns här.

När du öppnar en sida på vår hemsida som innehåller ett sådant insticksprogram, kommer din webbläsare att etablera en direkt länk till Facebooks servrar. Innehållet i insticksprogrammet överförs direkt från Facebook till din webbläsare och integreras med sidan. Genom denna integration får Facebook den information som din webbläsare har tillhandahållit på motsvarande sida på vår hemsida, även om du inte har en Facebook-profil eller inte är inloggad på Facebook för tillfället. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs direkt från din webbläsare till en Facebook server i USA och lagras där. Om du är inloggad på Facebook, kan Facebook associera ditt besök på vår hemsida med din Facebook-profil.

Om du interagerar med insticksprogrammen, till exempel genom att klicka på ”Gilla”-knappen eller lämna en kommentar, överförs även denna information direkt till en Facebook-server och lagras där. Den informationen kommer även att publiceras på din Facebook-profil och visas för dina Facebook vänner. Syftet med och ramen för datainsamling och behandlingen och användningen av uppgifterna av Facebook såväl som dina rättigheter och inställningsval för att skydda din integritet återfinns i Facebooks datapolicy.

Facebook Remarketing: Vi använder, till viss del, remarketing-funktionen hos Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”) på vår hemsida. Denna egenskap möjliggör för oss att rikta besökare till vår hemsida via marknadsföring genom att leverera personliga, intressebaserad Facebook-annonser till dem när de besöker Facebooks sociala nätverk.

För detta ändamål, integreras taggar för remarketing från Facebook på vår hemsida. Din webbläsare använder dessa taggar för att etablera en direkt länk till Facebooks servrar när du besöker hemsidan. Detta tillhandahåller Facebook med information om vilka av våra hemsidor du har besökt. Facebook kan associera denna information med din personliga Facebook-profil. Denna information möjliggör visning av personliga, intressebaserad Facebook-annonser.

Du har möjlighet att invända mot den tidigare nämna databehandlingen i vår webbutik här.

Syftet med och ramen för datainsamling samt behandling och användande av informationen av Facebook såväl som dina rättigheter och inställningsval för att skydda din integritet återfinns i Facebook datapolicy. Om du inte vill att Facebook ska associera den insamlade informationen direkt med din Facebook-profil, kan du avaktivera den funktionen här. Du måste vara inloggad på Facebook för att göra det.

Användning av Googles funktion för remarketing:
Denna webbplats använder sig av funktionen remarketing från Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). Funktionen gör det möjligt att visa annonser på webbplatser inom Googles nätverk baserat på webbplatsbesökarens egna intressen. Funktionen använder s.k. kakor (cookies), dvs. små textfiler som lagras på din dator. Dessa används för att komma ihåg dina uppgifter och inställningar till nästa gång som du besöker en webbplats som ingår i Googles nätverk för annonsering. Webbplatsen kan då visa dig relevanta annonser kopplat till det innehåll som du tidigare har tittat på när du har besökt andra webbplatser som använder Googles funktion för remarketing.

Om du vill veta mer om denna funktion kan du besöka hjälpcentret för Google AdWords på https://support.google.com/google-ads/answer/2453998?hl=sv.

Om du inte vill att funktionen för remarketing ska användas kan du när som helst inaktivera den genom att ändra respektive inställningar på https://www.google.com/settings/ads.

Twitter Plugins:
Vår hemsida använder sociala insticksprogram (“Plugins”) från mikrobloggtjänsten Twitter, som drivs av Twitter Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (“Twitter”). Insticksprogrammen är märkta med en Twitter- logga, till exempel an blå “Twitter fågel”. En översikt över funktionerna hos Twitters insticksprogram och deras utseende återfinns på https://twitter.com/about/resources/buttons.

När du öppnar en sida på vår hemsida som innehåller ett sådant insticksprogram, kommer din webbläsare att etablera en direkt länk till Twitters servrar. Innehållet i insticksprogrammet överförs direkt från Twitter till din webbläsare och integreras med sidan. Integrationen tillhandahåller Twitter med den information som din webbläsare tillhandahållit på motsvarande sida på vår hemsida, även om du inte har en Twitter-profil eller inte är inloggad på Twitter vid tillfället. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs direkt från din webbläsare till en Twitter server i USA och lagras där.

Om du är inloggad på Twitter, kan Twitter associera ditt besök på vår hemsida med ditt Twitter-konto. Om du interagerar med insticksprogrammen, till exempel genom att klicka på “Twitter”-knappen, överförs även motsvarande information direkt till en Twitter server och lagras där. Informationen publiceras även på ditt Twitter-konto och visas för dina kontakter.

Syftet med och ramen för datainsamling samt behandling och användande av informationen av Twitter samt dina rättigheter och inställningsval för att skydda din integritet återfinns i Twitters sekretesspolicy på https://twitter.com/privacy. Om du inte vill att Twitter ska associera den, via vår hemsida, insamlade informationen direkt med ditt Twitter-konto, måste du logga ut från Twitter innan du besöker vår hemsida. Du kan även helt förhindra Twitters insticksprogram att ladda med ett tillägg för din webbläsare, t ex. med "NoScript" skriptblockerare (http://noscript.net/).

Pinterest:
Insticksprogrammet “Pin it”-knappen, från Pinterest (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA) används också på denna hemsida. När du besöker denna hemsida, etablerar insticksprogrammet en direkt länk mellan din webbläsare och Pinterests server. Pinterest kan få information om att du har besökt den här hemsidan genom att använda din IP-adress. Om du klickar på “Pin it”-knappen medan du är inloggad på Pinterest med ditt Pinterest-konto, kan du dela innehållet på denna hemsida med Pinterest nätverket. Detta tillåter Pinterest att associera besöket på dessa sidor med ditt användarkonto. Vi vill påpeka att, som leverantör av hemsidorna, har vi ingen vetskap om innehållet av den information som överförts eller om deras användning av Pinterest. Pinterests sekretesspolicy återfinns på https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy/.

Du kan ändra inställningarna för Pinterests lagring av din information på följande länk även om du inte har ditt eget Pinterest-konto: https://help.pinterest.com/en/articles/personalization-and-data.

Personliga produktrekommendationer via e-post: Som kund i vår webbutik, använder vi dina personuppgifter vid oregelbundna tillfällen för att förbättra din personliga köpupplevelse och våra tjänster, för att kunna mejla dig med intressanta erbjudande oberoende av din prenumeration på nyhetsbrevet. Detta för att fästa din uppmärksamhet till varor från vår produktlinje som är speciellt intressanta för dig och som kanske kan intressera dig på grundval av de produkter du har köpt hos oss tidigare. Om du inte längre vill få personliga produktrekommendationer, kan du återkalla ditt samtycke att använda dina personuppgifter för personliga produktrekommendationer när som helst med effekt för framtiden. För att göra detta, kan du kontakta oss på privacy@birkenstock.com eller på den adress som återfinns i del 1 i denna sekretesspolicy, eller genom att klicka på lämplig länk i något av våra mejl med produktrekommendationer.

Databehandling för att uppfylla rättsliga skyldigheter

Särskilda rättsliga skyldigheter åligger oss då vi driver en webbutik. Dessa inkluderar, bland andra, skyldigheten att säkerställa skyddet av dina uppgifter när du använder webbutiken. För detta ändamål kan vi behandla dina uppgifter som en del i en åtgärd för att försäkra dataskydd.

Databehandling på grundval av legitima intressen

Lagring av åtkomstinformation i server loggfiler: När du besöker vår hemsida, kan vi lagra åtkomstinformation i server loggfiler, såsom namnet på den begärda filen, tid och datum för åtkomst, volymen på överförd information och namnet på den begärande leverantören. Vi använder denna information enbart för att säkerställa en effektiv drift av webbplatsen och för att förbättra vårt erbjudande.

5. MED VILKA KOMMER MINA UPPGIFTER ATT DELAS?

Vi kommer alltid att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter kommer att behandlas, skyddas och överföras i enlighet med tillämpliga juridiska krav. Därutöver kan vi överföra information till tredje parter som en del i användandet av cookies och spårningsfunktioner på vår hemsida. För mer information vänligen konsultera vår Cookie policy.

Vi överför dina uppgifter till följande parter och med de syften som anges nedan:

Frakt
Inom ramen för kontraktets genomförande, överför vi dina uppgifter till fraktbolaget som anförtrotts frakten, i den utsträckning som krävs för leverans av de produkter du beställt.

Kreditupplysning
Vi överför dina uppgifter (namn, adress och om tillämpligt, födelsedatum) till infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden, Tyskland för ändamålsenlig kreditupplysning, för att erhålla information för bedömning av risken för icke-betalning baserat på matematiskt statistiska tillvägagångssätt genom att använda adressuppgifter och för att bekräfta din adress (kontroll av leveransmöjlighet). De rättsliga grundvalen för dessa överföringar finns i artikel 6(1)(b) och artikel 6(1)(f) GDPR. Överföring på grundval av dess bestämmelser får endast äga rum om det krävs för att skydda företagets eller tredje parts legitima intressen och om det är större än den registrerades grundläggande fri- och rättigheter vilka kräver skydd av personuppgifter. Detaljerad information om ICD i den mening som avses i artikel 14 Allmänna dataskyddsförordningen ("GDPR"), dvs information om affärssyfte, datalagringsändaqmål, datamottagare, rätten till självutlämnande, rätten till radering eller rättelse etc. återfinns i bilagan eller under följande länk.

Nyhetsbrev och personliga produktrekommendationer
Vår London-baserade samarbetspartner, salesforce.com EMEA Limited, Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, EC2N 4AY, Storbrittanien, är ansvarig för den tekniska hanteringen av att sända nyhetsbrevet och de personliga produktrekommendationerna via e-post. Vår samarbetspartner behandlar dina uppgifter enbart i enlighet med våra instruktioner. Vi har avtalsenligt säkerställt att vår partner följer alla dataskyddsbestämmelser. Omfattningen av de överförda uppgifterna begränsas till det minimum som krävs.

Externa leverantörer av betalningstjänster och kreditvärdighetskontroller
Om du under beställningsprocessen väljer alternativet Klarna som betalningsmetod kommer dina beställningsuppgifter (namn, adress, beställningsvärde [ytterligare information?]) att överföras till Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige [rätt mottagare?] när du gör en separat inloggning på ditt Klarna-konto. Denna överföring krävs för att uppfylla avtalet (artikel 6, avsnitt 1, bokstav b GDPR) och för att Klarna ska kunna hantera din betalning. Vi får ingen information om dina lämnade kontouppgifter från Klarna. Observera att Klarna genomför en kreditupplysning om du väljer betalningsmetoden Klarna Pay later. För mer information, se Klarnas dataskyddspolicy (https://www.klarna.com/se/dataskydd/).

Om du under väljer alternativet PayPal som betalningsmetod kommer dina beställningsuppgifter (namn, adress, beställningsvärde) att överföras till PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg när du gör en separat inloggning på ditt Klarna-konto. Denna överföring krävs för att uppfylla avtalet (artikel 6, avsnitt 1, bokstav b GDPR) och för att PayPal ska kunna hantera din betalning. Vi får ingen information om dina lämnade kontouppgifter från PayPal. Observera att PayPal kan komma att genomföra en kreditupplysning. För mer information, se PayPals dataskyddspolicy (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full).
6. KOMMER MINA UPPGIFTER ATT ÖVERFÖRAS TILL ETT TREDJE LAND?

Om vi överför personuppgifter till tjänstelevrantörer och dotterbolag utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA) kommer överföringen endast att ske om EU-kommissionen har bekräftat en tillräcklig nivå på dataskyddet för detta tredje land (art. 45(1) GDPR) eller om andra lämpliga garantier för dataskydd i enlighet med art. 47 GDPR existerar (t.ex., bindande företagsregler i enlighet med art. 46(2)(b), art. 47 GDPR, normala dataskyddsklausuler utfärdade av Eu-Kommissionen i enlighet med art. 46(2)(c)). För mer information, vänligen använd kontaktinformationen som återfinns i del 1 i denna sekretesspolicy.

7. HUR LÄNGE KOMMER MINA UPPGIFTER ATT LAGRAS?

I enlighet med art. 17 GDPR, kommer dina uppgifter att lagras så länge som vi juridiskt är skyldiga att göra det eller så länge som vi behöver dina uppgifter för de ändamål som återfinns i del 4. Dina uppgifter kommer därefter att raderas för att uppfylla principen om dataminimisering.

Som exempel, efter fullföljt kontraktsutövande eller borttagning av ditt kundkonto, kommer dina uppgifter att blockeras för vidare användning och raderas efter att den lagstadgade lagringsperioden har löpt ut, om inte du uttryckligen har samtyckt till vidare användning av dina uppgifter eller om vi reserverat rättigheten att använda uppgifter efter denna tidsram, vilket är tillåtet enligt lag och vilket vi kommer att meddela dig. Radering av ditt kundkonto är möjligt när som helst antingen genom ett meddelande till vår kundtjänst eller via en funktion som återfinns på kundkontot.

8. VILKA DATASKYDDSRÄTTIGHETER KAN JAG KRÄVA SOM REGISTRERAD PERSON?

Det finns många olika rättigheter som alla registrerade personer har rätt till. För att kräva dina rättigheter, vänligen kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som återfinns i del 1 i denna sekretesspolicy.

Rätt till tillgång
Du kan begära information om de personuppgifter som lagrats om dig (art. 15 GDPR). Denna information omfattar de typer av uppgifter som behandlas av oss, uppgifternas ursprung om vi inte har inhämtat dem direkt från dig och om tillämpligt, de mottagare som vi har överfört dina uppgifter till. Du kan få en gratis kopia på dina uppgifter, vilka är föremål för avtalet, av oss. Om du vill ha fler kopior, förbehåller vi oss rätten att fakturera för ytterligare kopior.

Rätt till rättelse eller radering
Du kan begära rättelse av inkorrekta personuppgifter och komplettering av ofullständiga uppgifter om dig (art. 16 GDPR). Du kan även begära radering av dina uppgifter enligt villkoren i art. 17 GDPR. Detta kan till exempel vara fallet om

 • uppgifterna inte längre är nödvändiga i förhållande till de ändamål för vilka de inhämtades eller på annat sätt behandlades;
 • du drar tillbaka det samtycke på vilken behandling baseras och om ingen annan rättslig grund finns för behandlingen;
 • du invänder mot behandlingen av dina uppgifter och det inte finns någon överordnande rättslig grund för behandlingen eller om du invänder mot behandlingen av dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål;
 • uppgifterna har behandlats olagligt

om inte behandlingen är nödvändig,

 • för att försäkra efterlevnaden av rättsliga skyldigheter som kräver att vi behandlar dina uppgifter;
 • särskilt när det gäller juridiska lagringsperioder;
 • för att hävda, utföra eller försvara rättstvister.

Rätt att begränsa behandling
Du har även rätt att begränsa behandlingen av dina uppgifter, dvs att märka dina lagrade uppgifter med syfte att begränsa deras framtida behandling. För detta ändamål, måste en av skyldigheterna som beskrivs i art. 18 GDPR vara uppfylld.

 • du kan ifrågasätta uppgifternas tillförlitlighet under en tidsperiod för att göra det möjligt för oss att bekräfta personuppgifternas tillförlitlighet;
 • behandlingen är olaglig och du motsätter dig radering av dina personuppgifter och begär begränsning av deras användning;
 • vi inte längre behöver dina uppgifter, men de krävs av dig för att upprätta, utöva eller försvara rättstvister;
 • du har invänt mot behandling i väntan på kontroll av om våra legitima skäl är överordnade dina.

Rätt till uppgiftsportabilitet
Slutligen kan du också ha rätt att få de personuppgifter om dig som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du får överföra dessa uppgifter till en annan registeransvarig utan hinder. Du kan även begära att vi överför uppgifter direkt till en annan registeransvarig, om tekniskt möjligt (art. 20 GDPR).

Rätt att invända
Du kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter när som helst på grundval relaterade till din speciella situation, under förutsättning att uppgiftsbehandlingen är baserad på ditt samtycke eller dina legitima intressen eller en tredje parts. I ett sådant fall kommer vi inte längre att behandla dina uppgifter om vi inte kan demonstrera övertygande legitima skäl för behandlingen som överskrider dina intressen, fri- och rättigheter eller för upprättandet, utförandet eller försvarandet av rättstvister. Om vi behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföringssyften kan du invända mot behandlingen när som helst. (art. 21 GDPR). Din rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen kvarstår hela tiden, oberoende av din rätt att invända.

Rätt att framföra klagomål hos en tillsynsmyndighet för dataskydd
Vi förbinder oss att arbeta tillsammans med dig för att uppnå en rättvis lösning på eventuella klagomål relaterade till dataskydd.

Du har rätt att framföra ett klagomål hos tillsynsmyndigheten för dataskydd om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot tillämplig dataskyddslagstiftning.

9. Den tillsynsmyndighet för dataskydd som är ansvarig för oss är:

BAYERSKA DATASKYDDSMYNDIGHETEN, TYSKLAND.

10. HUR SKYDDAS MINA UPPGIFTER?

Vi har vidtagit nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina uppgifter är skyddade. Vi har utvecklat ett internt säkerhetskoncept för detta ändamål.

11. RELEVANTA LAGTEXTER

Bestämmelserna i dataskyddslagen (GDPR) finns på:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex%3A32016R0679


Senast uppdaterad: 25.05.2018

Ändringar i denna sekretesspolicy:
Vi ser regelbundet över denna sekretesspolicy och kan ibland uppdatera den för att hålla den aktuell.1 I enlighet med art. 9(1) GDPR, innebär särskilda typer av personuppgifter information om din ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska åsikter eller fackförbundsmedlemskap men även genetisk information, biometriska uppgifter med syfte att unikt identifiera en verklig person, uppgifter om hälsa eller en verklig persons sexliv och sexuella läggning.