Hoppa över-knapp
Den här produkten har lagts i din kundvagn.

ALLMÄNNA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

 

I. INFORMATION OM DISTANSFÖRSÄLJNING OCH AVTALSSLUTNING INOM ELEKTRONIKBRANSCHEN

 

1. Avtalspartner

Dessa allmänna villkor och bestämmelser gäller för alla beställningar av produkter som görs av dig som kund (nedan hänvisad till som ”du” resp. ”dig”) på webbplatsen www.birkenstock.com/se och anknutna webbsidor till denna (nedan kallad ”webbplatsen”). För att kunna göra en beställning via webbplatsen måste du godkänna dessa allmänna villkor och bestämmelser. Genom att du godkänner dessa allmänna villkor och bestämmelser åtar du dig att följa dem i sin helhet. Du erkänner och bekräftar samtidigt att du har läst informationen om personuppgifter och kakor samt samtycker till att dina personuppgifter används i enlighet med Birkenstocks integritetspolicy. Information om Birkenstocks behandling av personuppgifter finns i integritetspolicyn, som är en del av dessa allmänna villkor och bestämmelser.


Din avtalspartner för alla beställningar som görs via vår webbshop på webbplatsen www.birkenstock.com/se (nedan kallad ”webbplatsen”) är:

Birkenstock digital GmbH
Burg Ockenfels
53545 Linz am Rhein
Tyskland

(nedan hänvisad till som ”Birkenstock”, ”vi” resp. ”vår”).
Företagets huvudkontor ligger i München, Tyskland (Münchens distriktsdomstols
handelsregister: HRB 221033), VAT: SE502077756001
Verkställande direktörer: Oliver Reichert, Oliver Winderoll

Tel.: +46 (0) 840 308 790
E-Mail: customerservice.se@birkenstock.com

Beställningar som görs via vår webbshop för Sverige levereras endast till kunder i Sverige.

 

2. Avtalsslutning mellan dig och oss

De produkter som erbjuds i vår webbshop utgör i sig inget bindande erbjudande om ett köpeavtal. Produkterna utgör endast en inbjudan till att sluta ett bindande avtal. När du gör en beställning genom att klicka på knappen ”Skicka beställning till betalning” framlägger du ett bindande erbjudande om att sluta ett köpeavtal. Så snart vi har fått din beställning får du ett e-postmeddelande som bekräftar att vi har mottagit din beställning och innehåller utförlig beställningsinformation (”Bekräftelse på mottagen beställning”). Inget köpeavtal kommer till stånd genom denna beställningsbekräftelse. Köpeavtalet ingås först när vi godkänner ditt erbjudande i enlighet med nedanstående bestämmelser.

När du har funnit den produkt som du söker kan du placera den i kundvagnen genom att klicka på knappen ”Lägg till i kundvagn” utan att förbinda dig till något. Du kan alltid se innehållet i kundvagnen utan att förbinda dig till något genom att klicka på den. Du kan alltid ändra antalet produkter eller ta bort produkter helt från kundvagnen. För att köpa produkterna i kundvagnen klickar du på ”Gå till kassan”. Du ombeds då att ange dina personuppgifter, välja en betalningsmetod och godkänna kunduppgifterna. Du kan avbryta beställningsprocessen när som helst eller slutföra den genom att klicka på knappen ”Skicka beställning till betalning”. Du kan naturligtvis korrigera och/eller ändra dina uppgifter i beställningsprocessen när som helst.

Om produkter från en och samma beställning skickas i fler än en försändelse kan du få separat information om avsändning och en avtalsbekräftelse för varje försändelse. I sådana fall kommer ett separat avtal till stånd mellan dig som kund och oss för varje separat information om avsändning och avtalsbekräftelse för de produkter som förtecknas i respektive information om avsändning och avtalsbekräftelse.

Om köp sker via konto- eller kontantbetalning vid leverans sker ett bindande godkännande av ditt erbjudande genom avsändning av de beställda produkterna.

Vid betalning via bank-/kreditkort sker vårt godkännande av ditt erbjudande genom debitering av beloppet på det angivna kontot eller genom avsändning av de beställda produkterna

Vid betalning via PayPal sker vårt godkännande av ditt erbjudande genom din betalningsorder.

Det bindande mottagandet av din beställning sker vid köp via faktura eller Få först. Betala sen. eller via postförskott när den beställda varan har lämnat vårt lager för leverans.

Vid betalning med kreditkort sker mottagandet av din beställning när angivet kreditkort belastas eller – om detta sker först – när den beställda varan har lämnat vårt lager för leverans.

Vid betalning via PayPal eller direktöverföring sker mottagandet av din beställning när din betalning har överförts till oss.

Du informeras via e-post om avsändning av beställda produkter så snart vi har lämnat produkterna till fraktbolaget (”Bekräftelse av avsändning och avtal”).

Beställningar kan endast godkännas från kunder som är minst 18 år.

Av tekniska skäl kan vi inte godkänna beställningar via fax, brev eller e-post.

 

3. Information om konsumentens ångerrätt

3.1 Ångerrätt enligt lag

Endast de kunder till oss som är konsumenter i enlighet med första kapitlet, andra paragrafen i Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har ångerrätt. INFORMATION OM ÅNGERRÄTT

 

ÅNGERRÄTT

Du har rätt att upphäva detta avtal inom 30 dagar utan att ange några skäl i enlighet med tillämplig konsumentskyddslagstiftning. Ångerfristen är 30 dagar från och med den dag du eller en tredje part som du har utsett (som inte är transportföretaget) har mottagit produkterna (eller de sista produkterna, vid avtal om flera produkter som du har beställt i en kombinerad beställning och som levereras separat). För att utöva din ångerrätt måste du innan ångerfristen löper ut skicka ett tydligt meddelande till oss om ditt beslut om att utnyttja din ångerrätt (t.ex. genom ett brev via postgång, fax eller e-post). Du ska ange namn, adress och övrig relevant information, t.ex. ditt telefonnummer eller e-postadress. Om du vill kan du använda standardformuläret för ångerrätt från det svenska Konsumentverket (se [www.birkenstock.com/se]). Du kan också utnyttja din ångerrätt genom att skicka en uttrycklig förklaring (t.ex. genom ett brev, fax eller e-postmeddelande) om ditt beslut om att upphäva detta avtal till:

Birkenstock digital GmbH, Burg Ockenfels, 53545 Linz am Rhein, Tyskland
E-Mail: customerservice.se@birkenstock.com
Telephone: +46 (0) 840 308 790

För detta ändamål kan du använda bifogat ångerrättsformulär. Detta är dock inte obligatoriskt.

För att hålla ångerfristen måste du skicka ditt meddelande om att utnyttja ångerrätten innan ångerfristen löper ut.

 

FÖLJDER AV ATT AVTALET UPPHÄVS

Om du väljer att upphäva detta avtal ersätter vi alla betalningar som vi har fått från dig inklusive fraktkostnader (exklusive eventuella extrakostnader på grund av att du valt en annan leveransmetod än den minst kostsamma standardleverans som vi erbjuder) utan fördröjning inom 14 dagar från och med den dag vi har mottagit din förklaring om ditt beslut om att upphäva detta avtal. Vid återbetalning använder vi samma betalningsmetod som du använt vid den ursprungliga transaktionen, såvida inte annat uttryckligen avtalas med dig. Inga avgifter debiteras dig för denna återbetalning.

Vi har rätt att vägra återbetalning tills vi har mottagit produkterna från dig eller tills du har framlagt bevis för att du har skickat tillbaka produkterna, beroende på vilket som inträffar först.

Du ska skicka tillbaka eller lämna produkterna till oss utan fördröjning, och allra senast inom 30 dagar från och med den dag du har informerat oss om att du vill upphäva detta avtal. Produkterna ska skickas till vårt varuhus på följande adress:

Birkenstock
c/o DP DHL
SE - 20794 Malmö

Du anses hålla tidsramen för återsändning om du avsänder produkterna innan perioden på 30 dagar har löpt ut.

Vi står för fraktkostnaderna för returnering av produkterna.

Du betalar eventuella värdeminskningar för produkterna om värdeminskningarna beror på icke nödvändig hantering av produkterna för att kontrollera deras kvalitet, egenskaper och funktion.

 

Formulär för ångerrätt

(Fyll i och skicka tillbaka detta formulär om du vill upphäva avtalet.)

Adress:
Birkenstock digital GmbH
Burg Ockenfels
53545 Linz am Rhein
Tyskland

Tel.: +46 ((0) 840 308 790
E-Mail: customerservice.se@birkenstock.com
 

Jag/vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) upphäver mitt/vårt (*) köpeavtal för följande produkter (*).

Beställt den (*)/mottaget den (*)

Konsumente(r)n(a)s namn

Konsumente(r)n(a)s adress

Konsumente(r)n(a)s underskrift (endast vid meddelande i pappersform)

Datum

(*) Stryk efter behov

 

3.2 Ytterligare information om hur du går till väga vid upphävning av avtal

Om du upphäver avtalet kan du använda den returetikett som medföljer din försändelse. Om du inte hittar någon returetikett kan du beställa en från vår kundtjänst.

Vi ber dig att inte skicka tillbaka beställda produkter mot postförskott eller utan att informera oss.

Om du har frågor eller är osäker på någonting ber vi dig kontakta vår kundtjänst på:

Tel.: +46 ((0) 840 308 790

E-Mail: customerservice.se@birkenstock.com

Observera följande extra information:

Vid upphävning av avtal kan det i undantagsfall vara tekniskt omöjligt att återbetala inkomna betalningar genom samma betalningsmetod som vid den ursprungliga transaktionen. Om så är fallet avtalar vi med dig hur återbetalning kan ske via en annan vanlig betalningsmetod. Oavsett återbetalningsmetod uppstår inga extra kostnader för dig.

Vi står för fraktkostnaderna för returnering av varorna.

Din ångerrätt enligt lag i enlighet med punkt 3.1 påverkas inte av informationen eller kommentarerna i denna punkt 3.2.

 

4. Övrig information (korrigering, lagring av avtalstext, avtalsspråk)

Avtalstexten lagras inte av oss och kan heller inte visas efter att beställningsprocessen har slutförts. Du kan dock skriva ut dina uppgifter direkt i anslutning till att du gjort en beställning. Avtalet sluts på engelska eller svenska. Innan du gör din beställning, dvs. innan du klickar på knappen ”Skicka beställning till betalning” har du möjlighet att granska din beställning och korrigera eventuella fel. Vi ber dig att granska din beställning noggrant.

 

II. YTTERLIGARE ALLMÄNNA VILLKOR OCH BESTÄMMELER FÖR BIRKENSTOCK DIGITAL GMBH, REVIDERAD: MAJ 2016

Följande villkor och bestämmelser gäller för alla beställningar som görs på webbplatsen www.birkenstock.com/se och anknutna webbsidor till denna (nedan kallad ”webbplatsen”). Giltiga allmänna villkor och bestämmelser vid tidpunkten för beställningen ska tillämpas.

 

1. Priser/tillgänglighet/leveransbegränsningar

Våra priser inkluderar statlig moms enligt gällande nivå vid tidpunkten för beställningen. Vi tar även ut en fraktavgift. För standardleverans inom Sverige är denna avgift 50 kr. För information om gällande villkor se vår tabell över fraktavgifter.

Vid beställningar på minst 800 kr levererar vi produkterna fraktfritt till Sverige (standardleverans).

Se vår tabell över fraktavgifter vid kontantbetalning vid leverans.

Observera att i vissa fall har vi specialerbjudanden endast under en begränsad period. Alla erbjudanden är dessutom beroende av tillgänglighet. Tillgängligheten till våra produkter avgörs av kundens krav (på storlek, färg etc.) och visas för respektive produkt.

Om vi inte kan tillhandahålla en artikel måste vi annullera beställningen. Vi meddelar dig i så fall om detta via e-post.

 

2. Betalningsvillkor

2.1 Godkända betalningsmetoder/allmänna bestämmelser

Produkterna kan betalas genom en av följande betalningsmetoder:

• Credit card
• PayPal
• Få först. Betala sen.
• Apple Pay

Klarna samlar in kreditvärdighetsrelevant information om din tidigare betalningsförmåga och utvärderar risken för utebliven betalning baserat på ett matematiskt och statistiskt tillvägagångssätt genom att samla in information om dig (kreditscoring). För mer information, besök https://www.klarna.com/se/om-oss/bolagsstyrning/.

Oavsett vald betalningsmetod får du alltid en faktura via e-post. Beställningsöversikten i vår webbshop kan inte användas som faktura.

Birkenstock digital GmbH förbehåller sig rätten att utesluta vissa betalningsmetoder i enskilda fall.

2.2 Bank-/kreditkort

Om betalning sker via bank-/kreditkort debiteras beloppet vid avsändning av produkterna. Vi accepterar Visa, MasterCard och American Express.

2.3 PayPal

Alternativt kan betalning ske via onlinebetalningstjänsten PayPal. För att kunna betala via PayPal behöver köparen endast ett gratis PayPal-konto. För att öppna ett sådant konto går köparen in på www.PayPal.com/se och anger sina bankuppgifter en gång. Vid varje efterföljande betalning med PayPal behöver köparen sedan bara logga in på sitt PayPal-konto. Betalningar är alltid avgiftsfria för köparen och inhämtas från krediten på PayPal-kontot, via direktdebitering eller från det bank-/kreditkort som uppges i kontot.

2.4 Få först. Betala sen.

Betalningsmetoden Få först. Betala sen. är en betalningsmetod som tillhör Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige. Vid betalning med Få först. Betala sen. förpliktigar du dig att betala fakturabeloppet inom fjorton (14) dagar efter fakturadatum. Om betalningen inte skulle komma in i tid kan du komma att bli föremål för förseningsavgifter.

2.5 Apple Pay

Betalningsmetoden Apple Pay erbjuds som betalningsmetod av Apple Inc. Beloppet debiteras i samband med att varorna expedieras.

 

3. Leveransvillkor

Leveransdatum: Under förutsättning att din beställing godkänns levereras de beställda produkterna vanligtvis inom 4–7 arbetsdagar.

Leverans sker till den leveransadress som uppges av kunden. Denna adress måste ligga i Sverige. Du meddelas via e-post om avsändning. Frakten hanteras av ett transportföretag. Risken för oavsiktlig förlust av beställda produkter övergår till kunden så snart produkterna har överlämnats till honom/henne eller om kunden inte kan ta emot produkterna.

Om kunden är en företagare övergår risken för de beställda produkterna till kunden när dessa har överlämnats till transportföretaget eller annan utsedd transportenhet.

Vi kan göra delleveranser om du skäligen kan förväntas godta sådana. Om delleveranser sker övertar vi alla extra fraktkostnader.

Beställningar som görs via vår webbshop för Sverige levereras endast till kunder i Sverige.

 

4. Godtagande av varorna

För att leverera din beställning använder vi transportföretag. Om produkterna är skadade vid levereras ber vi dig att göra följande: Anmäl om möjligt skadan direkt till transportföretagets personal och dokumentera skadans grad och omfattning. Detta begränsar inte dina garantianspråk.

Du kan antigen godta de skadade produkterna eller skicka tillbaka dessa till oss. Använd det bifogade returformuläret för att göra detta. Kontakta gärna vår kundtjänst om du har ytterligare frågor.

Kontaktdetaljer till vår kundtjänst:
Tel.: +46 ((0) 840 308 790
E-Mail: customerservice.se@birkenstock.com

 

5. Betalningssäkring

Alla produkter som levereras av oss förblir vår egendom tills fullständig betalning har skett. För att göra anspråk på vår betalningssäkring kan vi kräva att berörda produkter omedelbart ska överlämnas till oss. Kunden har då ingen rätt att behålla dessa, såvida inte en motfordran är obestridd eller har fastställts rättsligt.

 

6. Ansvar för defekter

Birkenstock tar inget ansvar för att produkter är slutsålda. Birkenstock reserverar sig för alla slags typografi- eller bildfel på webbplatsen, t.ex. fel i produktbeskrivningar, felaktiga priser och prisjusteringar (såsom ändrade priser från leverantörerna eller ändrad valutakurs) eller felaktig information om huruvida en produkt finns i lager. Birkenstock har rätt att när som helst korrigera alla sådana fel samt att ändra eller uppdatera information. Om fel pris har angetts för en produkt som du har beställt, informerar Birkenstock dig naturligtvis om detta och inväntar ditt godkännande av det ändrade priset innan beställningsproceduren fortsätter.

All bildinformation på webbplatsen ska endast betraktas som illustrationer. Sådana illustrationer garanterar inte reproduktion av det exakta antal produkter som du kommer att få eller produktens exakta utseende, funktion eller ursprung. Birkenstock ansvarar inte för information från tredje part på webbplatsen.

Som kund har du alltid rätt att inom tre år inkomma med klagomål angående produkter som du har köpt från webbplatsen. Rätten att lämna ett klagomål gäller produkter som är bristfälliga enligt tillämplig konsumentskyddslagstiftning. Alla kunder som önskar lämna ett klagomål angående en beställd produkt ska så snart som möjligt efter att defekten har upptäckts kontakta Birkenstock digital GmbH via den kontaktinformation som anges på webbplatsen. Klagomål som lämnas inom två månader efter att kunden har upptäckt defekten betraktas som inkomna i tid.

Birkenstock digital GmbH står för fraktkostnaden vid retur av de produkter som omfattas av godkända klagomål.

När en produkt för vilken det har inkommit ett klagomål returneras och klagomålet godkänns återbetalar Birkenstock digital GmbH kunden i enlighet med tillämplig konsumentskyddslagstiftning. Birkenstock digital GmbH strävar efter att göra detta inom 30 dagar från att klagomålet inkommit från kunden, men återbetalningen kan försenas beroende på produktens beskaffenhet. Birkenstock digital GmbH förbehåller sig rätten att tillbakavisa ett klagomål om produkten i enlighet med tillämlig konsumentskyddslagstiftning visar sig vara felfri.

För företagare gäller följande: Föreskriven garantiperiod är 12 månader från och med den dag som produkten har överlämnats till dig. Denna kortare, begränsade tidsperiod ska inte tillämpas vid bedrägeri, avsaknad av garanterade egenskaper, livshotande, fysiska eller hälsorelaterade skador för vilka vi är ansvariga eller skador som orsakats av oss på grund av allvarlig försumlighet. I dessa fall ska enbart föreskrifter om begränsning tillämpas.

 

7. Ansvar

7.1 Birkenstock digital GmbH bär fullständigt ansvar för alla livshotande, fysiska eller hälsorelaterade skador till följd av ett brott mot de förpliktelser som åligger Birkenstock digital GmbH eller en rättslig företrädare eller agent för Birkenstock digital GmbH liksom för alla skador som orsakats på grund av avsaknad av egenskaper som garanterats av Birkenstock digital GmbH.

7.2 Birkenstock digital GmbH bär fullständigt ansvar för alla skador som orsakats av Birkenstock digital GmbH eller en rättslig företrädare eller agent för Birkenstock digital GmbH genom avsiktlig eller allvarlig försumlighet

7.3 I händelse av brott mot väsentliga avtalsförpliktelser genom ringa försumlighet ska det ansvar som åligger Birkenstock digital GmbH begränsas till den förutsebara skada som är karakteristiskt för avtalet, förutom i de fall som anges i punkt 1–5. Väsentliga avtalsförpliktelser är förpliktelser som måste uppfyllas för att avtalet ska fullföljas på korrekt sätt och vars fullföljande en part alltid är beroende av.

7.4 Allt övrigt skadeansvar är uteslutet, inbegripet, men inte begränsat till, strikt ansvar.

7.5 Ansvar i enlighet med den svenska produktansvarslagen påverkas inte.

 

8. Utebliven betalning/rätt att behålla produkter

Vid utebliven betalning förbehåller vi oss rätten att ta ut påminnelseavgifter för alla påminnelser som krävs, såvida du inte framlägger bevis för oss att de kostnader som påminnelserna medfört inte åsamkats oss eller att dessa varit avsevärt lägre än de fordrade påminnelseavgifterna. Påminnelseavgifterna uppgår till 0,00 kr för den första påminnelsen och till 50 kr för den andra påminnelsen.

Vid utebliven betalning kan vi även debitera en kundränta på upp till fem (5) procentenheter över tillämplig grundräntesats.

Ytterligare skada på grund av utebliven betalning kan göras gällande även om påminnelseavgifter och/eller räntefordringar krävs enligt denna punkt 8.

Kunden har rätt att behålla sina produkter endast om (i) denna rättighet bygger på samma avtalsrelation och/eller (ii) den motfordran som ligger till grund för denna rättighet är obestridd eller har fastställts rättsligt.

Vid utebliven betalning från en företagare gäller en räntesats på åtta (8) procentenheter över grundräntesatsen i enlighet med paragraf 6 i den svenska räntelagen, såvida inte den motfordran som ligger till grund för rätten att behålla produkterna är obestridd eller har fastställts rättsligt.

 

9. Övrigt

Birkenstock digital GmbH förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor och bestämmelser. Alla ändringar av dessa allmänna villkor och bestämmelser publiceras på webbplatsen. Ändringar blir giltiga när du godkänner de allmänna villkoren och bestämmelserna (i samband med ett nytt köp eller vid användning av webbplatsen) eller 30 dagar efter att Birkenstock digital GmbH har informerat dig om dessa ändringar. Birkenstock digital GmbH rekommenderar att du regelbundet håller dig uppdaterad via webbplatsen för att vara medveten om eventuella ändringar av de allmänna villkoren och bestämmelserna.

Avtal i enlighet med dessa villkor och bestämmelser regleras av Förbundsrepubliken Tysklands lagstiftning, med undantag av FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor och annan obligatorisk tillämplig lagstiftning.

Plats för fullgörande och jurisdiktion gentemot företagare är München, Tyskland.

Om du är konsument och vi inte kan finna en uppgörelse i godo vid ett anspråk kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden. Birkenstock digital GmbH följer Allmänna reklamationsnämndens beslut.

Du kan kontakta Allmänna reklamationsnämnden via deras webbplats eller postadress.
Webbplats: www.arn.se
Adress: P.O 174, 101 23 Stockholm, Sverige
Du kan även använda EU-kommissionens plattform för tvistlösning online: www.ec.europa.eu/consumers/odr

 

9.1 Fraktkostnader

De priser som anges på produktsidorna innehåller statlig moms och andra prisdetaljer. Utöver de priser som anges tar vi ut en avgift på 50 kr per beställning för leverans till Sverige. Vid beställningar på minst 800 kr levererar vi varorna fraktfritt inom Sverige (standardleverans).

Fraktmetod Betalningsmetod Bank-/kreditkort PayPal Apple Pay Få först. Betala sen.
Posten SE (DHL WP)   50.00 kr 50.00 kr 50.00 kr 50.00 kr
Posten SE (DHL WP) från 800 kr   0.00 kr 0.00 kr 0.00 kr 0.00 kr
UPS Express   140.00 kr 140.00 kr 140.00 kr 140.00 kr
Fraktmetod Posten SE (DHL WP) Posten SE (DHL WP) från 800 kr UPS Express Få först. Betala sen.
Betalningsmetod
Bank-/kreditkort 50.00 kr 0.00 kr 140.00 kr
PayPal 50.00 kr 0.00 kr 140.00 kr
Apple Pay 50.00 kr 0.00 kr 140.00 kr
Få först. Betala sen. 50.00 kr 0.00 kr 140.00 kr
Fraktmetod Posten SE (DHL WP) Posten SE (DHL WP) från 800 kr UPS Express Få först. Betala sen.
Betalningsmetod
Bank-/kreditkort 50.00 kr 0.00 kr 140.00 kr
PayPal 50.00 kr 0.00 kr 140.00 kr
Apple Pay 50.00 kr 0.00 kr 140.00 kr
Få först. Betala sen. 50.00 kr 0.00 kr 140.00 kr